ICA har valt Tele2's dotterbolag Datametrix som serviceleverantör för sitt telefonisystem.

Tele2 Sverige AB's dotterbolag Datametrix AB har under oktober tecknat ett 3-årigt service- och supportavtal med ICA Förlaget AB. ICA Förlaget förvaltar och administrerar ICA koncernens telefoni på uppdrag av ICA Handlarnas AB. Avtalet avser ICA's Ericsson MD110-växlar med stödsystem. Överenskommelsen innebär att Datametrix kommer att serva och supportera 15 växelsystem som omfattar cirka 6000 anknytningar. Även ICA:s nya banksystem kommer att övervakas av Datametrix. Avtalets värde uppgår till cirka 8 miljoner kronor. Datametrix kommer under avtalsperioden att vara ICA's utvecklingspart och levernatör av teleutrustning.
 
För mer information, vänligen kontakta: Datametrix' marknadsavd. 08-52200 201
 
Datametrix AB ingår i börsnoterade Tele2 AB, (tidigare NetCom AB), och är en av Nordens ledande systemintegratörer. Företagets huvudområden är kundanpassade lösningar inom telefoni, datakommunikation och bredband. Inom datakommunikation och telefoni utvecklar man effektiva kommunikationslösningar för operatörer, företag och enskilda. Datametrixgruppen har täckning i hela Norden med cirka 160 medarbetare.
 
Mer information finns på www.datametrix.se
 
ICA Handlarnas AB ingår i ICA-koncernen - Nordens största detaljhandelsgrupp med 4.600 butiker i Skandinavien och Baltikum. I ICA Handlarnas AB finns funktioner för bl.a. inköp, butiksutveckling, miljö/kvalitet, marknadsföring och logistik, alla till för att stödja landets cirka 1.950 ICA-butiker. Genom 50/50-partnerskap med holländska Royal Ahold är ICA dessutom en del av ett globalt detaljhandelsnät.
 
Mer information finns på www.ica.se

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar