Landstinget sparar 40 miljoner per år genom nytt telefoniavtal med Tele2 och Telenordia

Stockholms läns landsting har i den största upphandlingen av telefonitjänster sedan telemarknaden avreglerades valt Tele2 och Telenordia som leverantörer av teletjänster. Landstinget räknar med att halvera sina telefonikostnader på 80 - 85 miljoner kronor per år.

Avtalet som löper på två år beräknas ge Tele2 intäkter på 20 - 25 miljoner kronor per år.

Telia är den stora förloraren i den upphandling av telefonitjänster som Stockholms läns landsting precis slutfört. Tele2 är sedan tidigare teleoperatör åt Huddinge Sjukhus, Södersjukhuset och S:t Görans Sjukhus. Telenordia svarar för telefonin på vissa andra enheter. Telia som hittills varit huvudleverantör har Landstinget helt valt bort i den nya upphandlingen.
 
- Den här ordern är glädjande för att den visar att vi uppfyller de krav som en stor organisation har rätt att ställa på sin teleoperatör. Men också för att landstinget nu kan lägga mer pengar på vård och lokaltrafik och mindre på telefoni, säger Pelle Hjortblad, försäljningsdirektör på NetCom Systems där Tele2 ingår.
 
Avtalet omfattar också nummerportabilitet vilket innebär att landstinget behåller sina telefonnummer både vid bytet till Tele2 och Telnordia och vid ett eventuellt framtida operatörsbyte.
 
Comviq, som liksom Tele2 är en del av det börsnoterade NetCom Systems, är sedan tidigare leverantör av mobiltelefoni åt landstinget.
 
För ytterligare information kontakta NetCom Mediaservice (dygnet runt) 08-5626 46 26.
 
NetCom Systems AB, som bildades 1993, är den ledande alternativa leverantören av teletjänster i Skandinavien. Företaget verkar inom området mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärket Comviq och i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA. Inom publik tele- och datakommunikation verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Koncernen verkar dessutom inom området kabel-TV-tjänster. Bolaget är noterat på Stockholms fondbörs samt på Nasdaq under symbolen NECSY.

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar