MEDDELANDE OM FÖRSTA LIKVID FÖR BUDET PÅ AKTIER OCH SKULDEBREV

Detta är ett gemensamt pressmeddelande från Versatel Telecom International N.V. (”Versatel”), Tele2 Finance B.V. (”Tele2”, ett indirekt helägt dotterbolag till Tele2 AB) och Apax Partners (”Apax”) med hänvisning till det rekommenderade kontanterbjudandet för ordinarie aktier och konvertibla skuldebrev i Versatel. Detta pressmeddelande får ej offentliggöras, publiceras eller distribueras, helt eller delvis, till eller inom Australien, Italien, Japan eller Kanada.

Med hänvisning till tidigare pressmeddelanden från Tele2, Apax och Versatel den 18 juli 2005, 17 augusti 2005, 8 september 2005 och 13 september 2005, pressmeddelandet från Tele2 och Apax den 10 oktober samt till promemorian om budet den 14 september, meddelar Tele2, Apax och Versatel att totalt 387 423 035 ordinarie aktier i Versatel (”Aktierna”) har levererats till Tele2 som resultat av budet på alla ordinarie aktier och totalt har 1 250 av serie 3,875 per cent convertible senior notes due 2011 konvertibla till ordinarie aktier i Versatel ("Skuldebreven") levererats till Tele2 som resultat av likviden av budet på alla Skuldebreven. Följaktligen innehar nu Tele2 74% av det totala antalet emitterade och utestående aktier i Versatel, vilka vid konvertering av samtliga Skuldebrev till Aktier skulle öka till ca 77,25% av det därmed utspädda aktiekapitalet i Versatel. Apax och Versatel meddelar även att de slutfört försäljningen och överföringen av Versatel Deutschland Holding GmbH till Ganymed 345.VV GmbH, ett av Apax Europe VI-A, L.P helägt dotterbolag.

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar