MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR OCH Tele2 AB BEKRÄFTAR ATT SAMTAL FÖRS OM EN EVENTUELL FÖRSÄLJNING AV MILLICOMS RYSKA TILLGÅNGAR TILL TELE2

New York, Stockholm och Luxemburg - 31 oktober, 2001 - Millicom International Cellular S.A ("Millicom") (Nasdaq: MICC) och Tele2 AB ("Tele2") (Nasdaq: TLTOA och TLTOB samt Stockhomsbörsen: TEL2A och TEL2B). Som en följd av att ett flertal investerare ställt frågan bekräftar idag Millicom och Tele2 att samtal förs om en försäljning av Millicoms ryska mobiltelefonirörelse till Tele2.
 
Millicom sålde sin mobiltelefonirörelse i Estland till Tele2 1998. Under de förhandlingarna diskuterades även en försäljning av Millicoms ryska tillgångar. Dessa förhandlingar ledde dock inte till avslut eftersom Tele2 först ville fokusera på att utveckla sin baltiska rörelse. Tele2:s baltiska rörelse är numera mycket framgångsrik och följaktligen vore det logiskt att ta nästa steg genom att expandera verksamheten till Ryssland. Millicoms innehav i ryska mobiloperatörer har totalt 124.000 abonnenter, justerat för Millicoms ägarandel i bolagen.
 
Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef på Tele2 kommenterar: "Det är ingen hemlighet att våra nordiska konkurrenter har för avsikt att expandera sina mobiltelefonirörelser i Ryssland. Telia i samarbete med Sonera och Telenor, via Vimpelcom, inser möjligheterna där. Vi anser att ett förvärv av Millicoms ryska tillgångar vore ett naturligt steg för oss och skulle ge ett fotfäste på den snabbt växande ryska marknaden, baserat på ett framgångsrikt koncept i Baltikum."
 
Millicom har anlitat Bank of America som rådgivare och Tele2 har anlitat Carnegie som rådgivare.
 
Millicom International Cellular S.A är ett globalt telekommunikationsföretag som äger andelar av mobiloperatörer i Asien, Latinamerika, Ryssland och Afrika. För närvarande har bolaget andelar i 32 mobiloperatörer och licenser i 19 länder. Koncernens mobiltelefonirörelser (exklusive Tele2) är verksamma på marknader med sammanlagt 535 miljoner människor. Utöver detta äger Millicom världens största GSM-clearing house, erbjuder trådlösa höghastighets-data-tjänster i sju länder samt en licens i ytterligare ett land. Millicom äger även 12,73% av Tele2, det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil samt datanät- och internettjänster till över 13,7 miljoner kunder i 21 länder. Bolagets aktier handlas på Nasdaq med symbolen MICC.
 
Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till över 13,7 miljoner kunder i 21 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom telefonautomater och publika Internetterminaler, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni samt IntelliNet och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV under varumärket Kabelvision och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktie är noterad på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB.
 
KONTAKTPERSONER:
 
Marc Beuls Telefon: +352 27 751 101
Verkställande direktör och koncernchef,
Millicom International Cellular S.A.
 
Lars-Johan Jarnheimer Telefon: + 46 8 562 640 00
Verkställande direktör och koncernchef,
Tele2 AB
 
Andrew Best Telefon: +44 20 7321 5010
Investerarfrågor
 
Patrik Linzenbold Telefon : + 46 8 562 000 53
Pressfrågor
 
Besök gärna våra hemsidor: www.millicom.com och www.tele2.com

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar