Nationell enhetstaxa för fast telefoni och kraftigt sänkta kostnader för samtal till Comviq och Tele2 mobil - nya abonnemangsformer från Tele2

Nu erbjuder Tele2 nationell enhetstaxa på fast telefoni - lokalsamtalstaxan gäller vart man än ringer i Sverige. Dessutom erbjuds en kraftig sänkning av samtalstaxan för samtal till Comviq/Tele2 mobil. Allt enligt Tele2s nya abonnemangsformer som erbjuds alla som är eller blir förvalskunder hos Tele2. Det blir också billigare att ringa till vissa utlands-destinationer.

Nu lanseras tre nya abonnemangsformer från Tele2 som är anpassade efter kundens olika behov. Alla som blir förvalskunder hos Tele2 kommer att kunna teckna de nya abonnemangen.
 
-Dels handlar det om lägre samtalstaxor vilket gör det billigare att ringa, och dels handlar det om minskat krångel med olika taxor och kostnader. Med det nya paketeringstänket kan kunden välja den abonnemangsform som passar bäst och får dessutom bättre överblick över teleutgifterna, säger Fredrik Berglund, marknadsdirektör Tele2.
 
Ring-billigare-till-hela-Sverige-paketet
 
Den nationella enhetstaxan innebär att lokalsamtalstaxa gäller oavsett vart man ringer i landet. Med Tele2s nationella enhetstaxa kommer samtal inom Sverige att kosta 20 öre/min dagtid och 11 öre/min kvällar och helger. Detta att jämföra med Tele2s taxa för Sverigesamtal idag: 32 öre/min dagtid och 18 öre/min kväll/helg.
 
Ännu billigare blir det om man jämför med Telias samtalstaxa som är 38 öre/min dagtid och 20 öre/min på kvällar och helger.
 
Ring-billigare-till-mobil-paketet
 
Priset för samtal till Comviq/Tele2Mobil-telefoner reduceras med 50 procent, från dagens 3 kr/min dagtid och 2 kr/min kvällstid till 1,50 kr/min dagtid och 1 kr/min kvällstid.
 
De nya abonnemangsformerna kostar 10 kr i månaden vardera i fast månadsavgift. (Eftersom Telia har monopol på det fasta telenätet måste en abonnemangsavgift på 105 kr/mån som vanligt betalas till dem. Gäller oavsett vilken teleoperatör man väljer).
 
Ring-billigare-till-utlandet-paketet
 
25% rabatt på hela samtalet inklusive öppningsavgift. Kostnad 10 kr/mån och land.
 
Blir de nya abonnemangsformerna billigare för telekunden?
 
Ring-billigare-till-hela-Sverige-paketet
 
Den Teliakund som vill ringa Sverigesamtal längre än i snitt 2 min per dag (dagtid) kommer att ringa billigare med Tele2s nationella enhetstaxa. Samma sak gäller för den befintliga Tele2-kund som i snitt ringer mer än 2,5 minuter Sverigesamtal per dag (dagtid).
 
Ring-billigare-till-mobil-paketet
 
En Teliakund som vill ringa längre än 7 minuter kvällar och helger per månad, eller mer än 5 minuter dagtid per månad till Comviq/Tele2Mobil kommer att ringa billigare med den kraftigt reducerade samtalstaxan.
 
En befintlig Tele2kund, som vill ringa längre än 10 minuter kvällar och helger per månad eller längre än 7 minuter dagtid per månad kommer att ringa billigare med den kraftigt reducerade samtalstaxan.
 
Ring-billigare-till-utlandet-paketet
 
Exempel:
 Land Telias pris Telias pris med rabatten Telebonus Utland Tele2s pris med Ring-billigare-
till-utlandet-paketet
  Dygnet runt dygnet runt dag kväll/helg
Finland 1,50 1,13 0,99 0,83
Frankrike 3,25 2,44 2,21 1,84
Tyskland 2,40 1,80 1,62 1,35
USA 1,95 1,46 1,35 1,13
 
 
För mer information, vänligen kontakta:
 
Tele2 - NetCom Mediaservice tel: 08-5626 4626 (dygnet runt).
 
NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil och i Estland genom intresse-
 
bolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. NetCom äger 17,8 procent av Société Européene de Communication SA (SEC). NetCom är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS).

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar