SATELLIT GER HUSHÅLLEN SNABBARE INTERNET

Som första Internetoperatör i Norden lanserar Tele2 tillsammans med ViaSat Internet-kommunikation via satellit. Den nya tjänsten gör det möjligt för hushåll med parabolantenn och dator att surfa med en mottagningshastighet på 200 - 300 kbps, dvs ungefär den dubbla hastigheten jämfört med ISDN. Så kallade "strömmade" ljud och videoöverföringar sker med upp till 800 kbps.

- Det här är ett spännande sätt att möta hushållens efterfrågan på snabbare Internet. Det finns redan 550 000 hushåll som har parabol som kan ta emot satellitsänd Internet och det kostar inte mer än
 
2 995 kronor att skaffa satellitkort och program till datorn, säger Fredrik Berglund, marknadsdirektör på NetCom Systems AB, där Tele2 ingår.
 
Den nya Internettjänsten är en s k hybridtjänst. Det innebär att satellitkommunikation används för mottagning från Internet och telefon och modem för sändning till Internet. Tekniken lämpar sig särskilt väl för websurfning eftersom man då tar emot stor mängder information men bara skickar små mängder för att styra surfningen.
 
Tele2 producerar tjänsten och ansvarar för support. ViaSat står tillsammans med Tele2 för marknadsföring och försäljning. Den satellit som används är Teracoms nyligen uppskjutna satellit Sirius II. Det innebär att i princip alla som får in TV3 med egen parabol också kan använda den nya Intternettjänsten.
 
Foto, illustrationer och utförligare beskrivning av tekniken finns på http://www.tele2.se/satellit
 
För ytterligare information kontakta NetCom Mediaservice (dygnet runt) 08-5626 46 26.
 
NetCom Systems AB, som bildades 1993, är den ledande alternativa leverantören av teletjänster i Skandinavien. Företaget verkar inom området mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärket Comviq och i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA. Inom publik tele- och datakommunikation verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Koncernen verkar dessutom inom området kabel-TV-tjänster. Bolaget är noterat på Stockholms fondbörs samt på Nasdaq under symbolen NECSY.

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar