Tele2 AB: Förtydliganden från styrelsen med hänvisning till den aviserade försäljningen av Tele2 Ryssland till VTB Group

Stockholm - Styrelsen i Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har noterat pressmeddelandena från A1 samt från MTS och VimpelCom vilka båda släpptes den 28 mars 2013, efter ingåendet och tillkännagivandet av Tele2s avtal om att sälja sina ryska verksamhet, Tele2 Ryssland, till VTB Group

Som angavs i Tele2 ABs pressmeddelande daterat den 27 mars 2013, ingick Tele2 samma dag ett bindande avtal om försäljning av Tele2 Ryssland till VTB i en kontanttransaktion som omfattade 2,4 miljarder USD i eget kapital och 1,15 USD i nettoskuld. Avtalet är villkorat av erhållande av relevanta regulatoriska godkännanden. Styrelsens beslut att ingå detta avtal grundade sig bl a på Tele2s mångåriga erfarenhet av att äga och framgångsrikt utveckla Tele2 Ryssland och en fullständig förståelse om samtliga för Tele2 tillgängliga strategiska möjligheter avseende dess ryska verksamhet. Morgan Stanley har varit finansiell rådgivare och Davis Polk och Mannheimer Swartling har varit juridiska rådgivare till Tele2.

Villkoren för transaktionen, som förväntas slutföras inom kort, omfattar rätten för Tele2 att, under en 12 månaders period efter slutförandet av transaktionen, få del av 50 procent av nettovinsten som VTB erhållit från vissa former av vidareöverlåtelser av aktier eller tillgångar i Tele2 Ryssland till parter utanför VTB.

Vänligen se pressmeddelandet från den 27 mars 2013 för mer detaljer om transaktionen.

För mer information, kontakta

Lars Torstensson, Kommunikationschef, Tel: 0702 73 48 79

Pernilla Oldmark, Informationschef, Pressfrågor, Tel: 0704 26 45 45

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER ALLTID DET KUNDERNA BEHÖVER TILL LÄGSTA PRIS. Vi har 38 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2012 omsatte bolaget 43,7 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 11 miljarder kronor

Taggar:

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar