Tele2 först med Internettelefoni i Sverige

Tele2 startar som första svenska operatör ett kommersiellt test av telefoni över Internet under namnet Call2Web. I det kommersiella test som nu inleds kommer ett tusental kunder kunna ringa från Sverige till USA över Internet med sin vanliga telefon. Priset under testperioden för ett Internetsamtal till USA kommer att vara betydligt lägre än priset för ett vanligt telefonsamtal till USA.

- Tidigare lanseringar av Internetprodukter har visat vikten av att vara med i ett initial skede av utvecklingen. Detta gäller även för Internettelefoni och Call2Web följer därmed vår affärsidé att alltid kunna erbjuda kunderna de lägsta priserna på telekommunikation med hjälp av den senaste tekniken, säger Anders Björkman, VD för NetCom Systems AB
 
Länge har Internettelefoni varit ett ämne som det talats och spekulerats mycket om. Frågorna har främst kretsat kring ljudkvalitet, att man behöver ha tillgång till en dator och kring olika program för Internettelefoni. Den tjänst som nu presenteras under namnet Call2Web kräver ingen speciell utrustning. Kunden behöver bara en vanlig telefon. Samtalskvalitén kan variera men har i de tekniska testerna överlag visat sig vara tillfredställande.
 
För ytterligare information kontakta:
 
Henrik Ringmar 070 - 762 00 98 eller
 
NetCom Mediaservice 08 5626 4626 (dygnet runt).
 
NetCom Systems AB, som bildades 1993, är den ledande alternativa leverantören av teletjänster i Skandinavien. Företaget verkar inom området mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärket Comviq och i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA. Inom publik tele- och datakommunikation verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Koncernen verkar dessutom inom området kabel-TV-tjänster. Bolaget är noterat på Stockholms fondbörs samt på Nasdaq under symbolen NECSY.

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar