TELE2 FULLFÖLJER FÖRVÄRVET AV UTA

Tele2 AB meddelade idag att företaget har fullföljt förvärvet av Österrikes ledande alternativa operatör UTA efter att ha erhållit godkännande från konkurrensmyndigheten i Österrike.

Tele2 har förvärvat UTA för 213 miljoner euro på skuldfri basis i kontanter och antagna skulder. Genom förvärvet kan Tele2 sänka sina kostnader betydligt i Österrike, där kostnadssynergierna förväntas uppgå till 30 miljoner euro på årsbasis från och med 2005. De totala integrationskostnaderna beräknas uppgå till omkring 30 miljoner euro. UTA kommer att ingå i Tele2s resultat från och med den 1 januari 2005. – Det gläder oss att myndigheterna i Österrike har godkänt vårt förvärv av UTA, vilket gör oss till en större och starkare konkurrent till den före detta monopolisten. Detta gynnar både privatpersoner och företag som kan erbjudas telekomtjänster av hög kvalitet till låga priser, säger Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef för Tele2 AB i en kommentar. KONTAKTPERSONER Lars-Johan Jarnheimer, Telefon: (08) 562 640 00 Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB Håkan Zadler, Telefon: (08) 562 640 00 Finansdirektör, Tele2 AB Dwayne Taylor, Telefon: + 44 (0)20 7321 5038 Lena Krauss, Telefon: (08) 562 000 45 Investerarfrågor Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com

Om oss

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 15 miljoner kunder i tio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2012 omsatte bolaget 31 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar