Tele2 har tröttnat på telemäklarens NetSources marknadsföring

Telemäklaren NetSource använder sig systematiskt av felaktiga och ofullständiga jämförelser i sin marknadsföring. Så sent som i slutet av augusti skrev Konsumentverket/KO till NetSource och påpekade att bolagets annonser var vilesledande och inte uppfyllde marknadsföringslagens krav på vederhäftighet. Trots det fortsätter NetSource att utelämna uppgifter om kostnader för sina egna tjänster och anger felaktiga priser för konkurrenters tjänster. Dessutom ljuger företagets säljare om vilka operatörer man samarbetar med.

- Vi är innerligt trötta på NetSources ohederliga marknadsföring, säger Pelle Hjortblad, marknadsdirektör på Tele2. Som kund har man inte en chans att väga deras erbjudanden mot våra och andra operatörers eftersom NetSource konsekvent utelämnar uppgifter om de egna tjänsternas kostnader och ger felaktiga uppgifter om konkurrenternas.
 
På NetSources sidor på Internet har företaget en jämförprislista där företaget jämför sina priser med Telias och Tele2s på olika typer av samtal. Att NetSources priser bara gäller för den som köper deras router för drygt 2 000 kronor framgår inte. Det var precis detta som Konsumetverket/KO anmärkte på i augusti. Dessutom anger NetSource felaktiga priser för flera av Tele2s samtalstyper både inrikes och till flera utländska destinationer.
 
I ett pressmeddelande i november lovar NetSource Sverigesamtal upp till hela 49 procent billigare än de större svenska teleoperatörerna utan att ens antyda hur man räknat fram uppgiften. Någon uppgift om Netsources taxor för Sverigesamtal finns inte i pressmeddelanden vilket lämnar mottagaren utan möjlighet att själv kontrollera uppgiften.
 
- Dessutom får vi dagligen samtal från kunder som blivit kontaktade av NetSource säljare som uppger att NetSource dirigerar trafik till Tele2 och att våra kunder därför kommer att fortsätta att ringa med Tele2 när de blivit kunder hos NetSource, berättar Pelle Hjortblad. Det är en ren och skär lögn. Vi har inget avtal med NetSource.
 
- Om inte NetSource snarast stramar upp sin marknadsföring och slutar lämna ofullständiga och felaktiga uppgifter kommer vi att vidta andra åtgärder, säger Pelle Hjortblad.
 
För ytterligare information kontakta NetCom Mediaservice (dygnet runt) 08-5626 46 26.
 
NetCom Systems AB, som bildades 1993, är den ledande alternativa leverantören av teletjänster i Skandinavien. Företaget verkar inom området mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärket Comviq och i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA. Inom publik tele- och datakommunikation verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Koncernen verkar dessutom inom området kabel-TV-tjänster. Bolaget är noterat på Stockholms fondbörs samt på Nasdaq under symbolen NECSY.

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar