Tele2 hjälper nystartade dotcom-företag i nytt samarbete med Sun Microsystems

Tele2 blir strategisk partner till Sun Microsystems i satsningen på att hjälpa nystartade dotcom-företag. Satsningen innebär att en avancerad testmiljö erbjuds för att säkerställa en optimal Internetlösning för företaget.

-Tele2 har som en av de största Skandinaviska Internetoperatörerna lång erfarenhet av att genomföra och underhålla Internettillämpningar, och tillsammans med Sun Microsystems och andra partners kan vi nu erbjuda ett nystartat dotcom-företag möjligheten att märkbart förkorta den tekniska utvecklingsfasen, säger Fredrik Berglund, marknadsdirektör Tele2.
 
Det så kallade Startup Accelerator Program, som Tele 2 erbjuder i samarbete med Sun Microsystems innebär att företaget under en begränsad tidsperiod får tillgång till en certifierad testmiljö kombinerat med professionellt underhåll och teknikstöd. Ett nystartat dotcom-företag kan därmed på ett kontrollerbart och kostnadseffektivt sätt, avsevärt förkorta projektets utvecklinsgsfas och verifiera bästa tekniska lösning. Därmed kan företaget undvika obehagliga överraskningar när projekt går över i full drift.
 
För ytterligare teknisk information se
 
 
För mer information, vänligen kontakta:
 
Tele2 - NetCom Mediaservice tel: 08-5626 4626 (dygnet runt).
 
NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil och i Estland genom intresse-bolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. NetCom äger 17,8 procent av Société Européene de Communication SA (SEC). NetCom är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS).

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar