Tele2 länkar samman Avesta Sheffield i globalt nätverk

Avesta Sheffield länkar samman sina nordenkontor i ett företagsinternt datanät med hjälp av Tele2s Frame Relay-tjänst.

Totalt rör det sig om 16 kontor i norden som ska knytas samman. Det nordiska nätverket är en del av Avesta Sheffields globala nätverk som upphandlats med Cable & Wireless i Storbritannien. Sammanlagt är det 75 kontor som ska knytas ihop i ett globalt nätverk. Tele2 är lokal partner på den nordiska marknaden åt Cable & Wireless som är ett av världens ledande telekommunikationsföretag och verksam i mer än 50 länder.
 
Avesta Sheffield som är europas tredje största tillverkare av rostfritt stål har en rad applikationer som är kritiska för deras verksamhet. Leverantören måste därför kunna erbjuda både en global och homogena nätstruktur för att kunna garantera den tillgänglighet och prestanda som krävs. Nätövervakningen för den nordiska delen av nätet kommer att skötas av Tele2 i samverkan med Cable & Wireless.
 
För ytterligare information kontakta NetCom Mediaservice 08 5626 4626 (dygnet runt).
 
NetCom Systems AB, som bildades 1993, är den ledande alternativa leverantören av teletjänster i Skandinavien. Företaget verkar inom området mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärket Comviq och i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA. Inom publik tele- och datakommunikation verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Koncernen verkar dessutom inom området kabel-TV-tjänster. Bolaget är noterat på Stockholms fondbörs samt på Nasdaq under symbolen NECSY.

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera