Tele2 lanserar WAP-tjänster

först ut är Tele2Mobil med tjänsten T2 Position som lanseras som WAP-tjänst i samarbete med CellPoint Systems och Nokia

Tele2 lanserar nästa vecka en positioneringstjänst tillgänglig via WAP i samarbete med CellPoint Systems och Nokia. WAP-tjänsten är en vidareutveckling av Tele2Mobils positioneringssystem för GSM-telefoner och innebär att användaren nu kan använda T2 Position via WAP. Flera andra WAP-tjänster kommer också att lanseras inom kort.

  • Lanseringen av WAP-tjänsten för T2 Position är bara första ledet i en utveckling av Tele2Mobils produktportfölj, säger Fredrik Berglund, marknadsdirektör på Tele2. Flera WAP-tjänster kommer att lanseras inom kort.
Positioneringstjänsten gör det möjligt att kunna ta reda på var en person eller enhet befinner sig geografiskt, även inomhus. Via ett lättnavigerat webbgränssnitt som är lösenordsskyddat kan man se på en karta var GSM telefonerna befinner sig. Nu kan man även utföra positioneringen via WAP-telefon.
 
Så här fungerar T2 Position:
 
När man gör en positionsbestämning skickas ett meddelande till den telefon som söks. Telefonen samlar ihop information från närliggande basstationer. Denna information skickas till en server som räknar ut positionen och hämtar aktuell kartbild. I WAP-telefonen meddelas positionen i form av text. Det som krävs är att den sökta telefonen är påslagen och befinner sig i ett område med täckning. Varje telefon får ett SIM-kort med ett speciellt program. Den som använder den sökta telefonen kan själv styra möjligheten att bli lokaliserad genom att aktivera eller stänga funktionen på sin mobiltelefon. T2 Position är ett kostnadseffektivt alternativ till GPS.
 
För mer information, vänligen kontakta:
 
Tele2 - NetCom Mediaservice tel: 08-5626 4626 (dygnet runt).
 
NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil och i Estland genom intresse-
 
bolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. NetCom äger 17,8 procent av Société Européene de Communication SA (SEC). NetCom är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS).

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar