Tele2 och Comviq satsar på eget kvalitetsarbete

NetCom-bolagen Tele2 och Comviq har beslutat att fortsättningsvis utveckla sitt eget kvalitetsarbete. Under de senaste åren har företagets arbete i detta avseende följd ISO-standarden och certifierats av Det Norske Veritas.

NetComs VD Lars-Johan Jarnheimer konstaterar att en omfattande genomgång av företagets processuella och funktionella organisation har genomförts vilket lett till en förstärkning av den funktionella organisationens koppling till kvalitetssystemet. Detta har lett till att den funktionella organisationen i en förestående organisationsförändring kommer att förstärkas avsevärt med fokus på process- och kvalitetsarbetet.
 
- Därför har vi nu valt att ta detta steg. Vi anser att vi härigenom får ett kvalitetssystem som är bättre anpassat för våra kunders behov.
 
Krister Skålberg, företagets kvalitetschef:
 
- Samarbetet med DNV och den genomgång av våra processer som ISO-certifieringen ledde till har varit mycket värdefullt. Det har verkligen varit till stor hjälp i utvecklingen av vårt kvalitetsarbete.
 
- Samtidigt har det blivit uppenbart för oss att vi fortsättningsvis måste arbeta med våra egna prioriteringar för att nå mål som ligger utöver ISO-systemets målformuleringar. Det finns också en viss onödig byråkratisering som vi fortsättningsvis vill undvika.
 
För ytterligare information:
 
NetCom Media Service (dygnet runt) 08 56264626
 
NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil, i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA och i Estland genom dotterbolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. NätTeknik och Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS)

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar