Tele2 om Telia/Telenor: Kontrollen över accessnäten är nyckelfrågan.

EU-kommissionen har av NetCom-ägda Tele2 begärt information med anledning av den pågående granskningen i enlighet med eus koncentrationsförordning av den tänkta fusionen mellan Telia och Telenor.

Tele2 framhåller att den främsta anledningen till det sammanslagna bolagets totala marknadsdominans inte är Telias respektive Telenors absoluta storlek eller dominerande ställning vad avser kundbas eller nätkapacitet. Det främsta skälet till ett sammanslaget bolages dominans är i stället dess absoluta kontroll över accessnäten i respektive land. Accessnätet är det allmänt tillgängliga nationella telenätet till vilket alla abonnenter måste vara anslutna. Genom innehavet av accessnäten kontrollerar Telia respektive Telenor inte bara egna kunder utan också övriga telebolags kunder och får därigenom också full insyn i konkurrenternas verksamheten.
 
Genom sin monopolställning på accessnätet och sin starka ställning inom kabel-TV får Telia/Telenor en mycket stark ställning inom telefoni, kabel-TV, ISDN och Internet. Man kan erbjuda kunder tillgång till dessa tjänster på ett sätt som ingen konkurrent kan efterlikna.
 
Telias dominans på den svenska marknaden förstärks dessutom genom att Sveriges tillsynsmyndighet för telesektorn Post- och telestyrelsen och konkurrensmyndigheten Konkurrensverket till följd av otydligheter i lagstiftningen och vaga instruktioner inte på ett effektivt sätt kan verka för och främja god konkurrens inom telesektorn.
 
För ytterligare information: Jan Tjernell 08 5626 4000 NetCom Mediaservice telefon: 08-5626 4626 (dygnet runt).
 
NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil, i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA och i Estland genom dotterbolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. NätTeknik och Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS)

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar