Tele2 överväger att stämma Telia på miljonbelopp

Sedan slutet av april har Telia haft problem med sina båda förmedlingsstationer i Stockholm. Växlarna har vid 25-30 tillfällen slutat fungera utan förvarning. Det är ett av de största problem som drabbat svensk teletrafik. Bara idag har problemet uppstått vid fem tillfällen och varat upp till 40 minuter. Som längst har problemet varat i 5 timmar.
 
Detta har medfört avsevärt försämrad framkomlighet för teletrafiken. Särskilt allvarligt är problemet för Tele2 vars nät är förenat med Telias genom dessa båda förmedlingsstationer. Tele2s telefoni- och Internetkunder har inte kommit fram till Tele2s nät eftersom samtalen bara nått till förmedlingsstationen.
 
- Vi överväger nu att kräva Telia på mångmiljonbelopp. Vi förlorar intäkter och vi tappar kunder på grund av problem som ligger utanför vår kontroll. Det är oacceptabelt, säger Pelle Hjortblad, marknadsdirektör på Tele2.
 
- Situationen har förvärrats av att Telias kundtjänst skyllt på oss när våra kunder ringt och undrat varför de inte kommer fram, säger Pelle Hjortblad.
 
Problemen med förmedlingsstationerna drabbar även de andra operatörer, inklusive mobiloperatörer, som samtrafikerar med Telia.
 
För mer information var god ring:
 
Tele2 Mediaservice (dygnet runt) 08-5626 46 26.
 
Tele2, ett företag inom NetCom Systems AB

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar