Tele2 rapporterar en nedskrivning av goodwill och andra tillgångar på cirka 3,5 miljarder kronor i tredje kvartalet 2007

Stockholm - Tele2 AB ("Tele2"), (Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B), Europas ledande alternativa telekomoperatör, meddelade idag att man genomfört en värdering av goodwill, företrädesvis från SEC-förvärvet år 2000, och andra tillgångar, vilket resulterat i en nedskrivning på totalt 3,5 miljarder kronor som kommer att bokas under tredje kvartalet 2007. Goodwillnedskrivningen kommer inte att ha någon effekt på Tele2s kassaflöde.

Av den ovan nämnda nedskrivningen på cirka 3,5 miljarder kronor, vilken kommer att rapporteras under tredje kvartalet 2007, är:
-        2,8 miljarder kronor hänförligt till goodwill i marknadsområdena Centraleuropa, Sydeuropa (varav 1,3 miljarder kronor till Italien och Spanien) och Benelux (varav 0,2 miljarder till Belgien);
-        0,4 miljarder kronor hänförligt till övriga fasta tillgångar i Tyskland; och
-        0,3 miljarder kronor hänförligt till nedskrivning av centrala IT-system som en effekt av den pågående omstruktureringen.
 
Utöver nedskrivningen kommer Tele2s EBIT för tredje kvartalet 2007 att inkludera en positiv engångspost på cirka 1,4 miljarder kronor netto, hänförligt till tidigare aviserade försäljningar av rörelser i Danmark, Irkutsk (Ryssland), Portugal och bolaget 3C.
 
Sammanlagt kommer engångsposter under tredje kvartalet 2007, relaterade till kostnader för nedskrivning och försäljning av verksamheter, således att uppgå till cirka -2,1 miljarder kronor netto.
 
Efter nedskrivning och avslut av annonserade försäljningar, kommer Tele2s goodwill att uppgå till 11,8 miljarder kronor.
____________________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef Tele2 AB, Telefon: 08 - 5626 4000
Lars Nilsson, Finansdirektör, Telefon: 08 - 5626 4000
Lena Krauss, Investerarfrågor, Telefon: 08 - 5620 0045
Lars Torstensson, Investerarfrågor, Telefon: 0702-73 48 79
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 29 miljoner kunder i 18 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,7 miljarder kronor. Läs mera på www.tele2.com.

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar