Tele2 Ryssland och ryska statens radioinstitut påbörjar tester av LTE-teknik på 1 800 MHz frekvenser i regionen Omsk

Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A and TEL2 B) meddelade idag att bolagets ryska verksamhet kommer att påbörja tester av LTE-teknik på 1 800 MHz frekvenser över eget nät i regionen Omsk. Testerna kommer att följa en metod utvecklad av ryska statens radioinstitut och genomföras tillsammans med dess experter.

Testerna skall visa att LTE-och GSM-teknik kan dela på samma frekvenser utan att kvaliteten på tjänsterna till slutkund påverkas negativt. Försöken kommer att vara slutförda senast den 31 mars, 2012.

För mer information, kontakta

Lars Torstensson, Investerarfrågor: Tel: 0702 73 48 79
Pernilla Oldmark, Pressfrågor, Tel: 0704 26 45 45

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER ALLTID DET BÄSTA ERBJUDANDET. Vi har 34 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996 Under 2011 omsatte bolaget 41 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 10,9 miljarder kronor.

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar