Tele2 säljer Tele2 Schweiz till TDC Sunrise för cirka 300 miljoner kronor

Stockholm - Tele2 AB ("Tele2"), (OMX Nordiska Börsen: TEL2 A och TEL2 B), meddelade idag att företaget har sålt verksamheten i Schweiz till TDC Sunrise. TDC Sunrise kommer att betala kontant cirka 300 miljoner kronor på skuldfri basis. Slutförandet av affären förväntas ske efter godkännande från relevanta regulatoriska myndigheter.

Vid slutet av juni 2008 hade Tele2 Schweiz cirka 105 000 kunder inom mobilt, 305 000 inom fast telefoni samt 81 000 kunder inom fast bredband. Tele2 Schweiz påverkade Tele2s nettoomsättning med 678 Mkr samt EBITDA med -16 Mkr för första halvåret 2008.
 
Försäljningen kommer att resultera in en goodwillnedskrivning på cirka -434 miljoner kronor i tredje kvartalet 2008.
___________________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Lars Torstensson, Investerarfrågor, Telefon: 08 - 5626 4000
 
Tele2 är en av Europas ledande alternativa telekomoperatörer. Vårt uppdrag är att leverera prisledande och användarvänliga kommunikationslösningar. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 23 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom mobil, fast bredband och telefoni, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på OMX Nordiska Börsen sedan 1996. Under 2007 omsatte bolaget 41,5 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,3 miljarder kronor. Besök gärna vår hemsida www.tele2.com
 

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar