Tele2 skänker samtalskostnad till Rädda Barnen

Under Rädda Barnens gala, Barn 2000 på fredag den 19 november betalar Tele2 den del av samtalskostnaden som Telia tar ut av alla som ringer in till galan. Detta innebär att Tele2 möjliggör att hela det belopp som doneras i form av telefonsamtal under galan oavkortat går till Rädda Barnen.
 
Den ena samtalsavgiften är 4.55 kr varav två kronor går till Rädda Barnen och 2,55 kronor (inklusive moms) går till Telia. Den andra samtalsavgiften är 9.90 kronor varav 8.50 kronor går till Rädda Barnen och 1.40 kronor (inklusive moms) går till Telia.
 
Tele2s bidrag innebär i praktiken att Tele2 skänker den summa som motsvaras av Telias samtalsavgift under galan för att pengarna oavkortat skall gå till Rädda Barnen och dess verksamhet.
 
- Vi på Tele2 tycker det är synd att inte hela beloppet som skänks går till Rädda Barnen, därför har vi beslutat oss för att skänka den mellanskillnad som Telia tar ut. Nu kan alla som ringer in och skänker pengar på fredag vara säkra på att hela beloppet går till Rädda Barnen, säger Fredrik Berglund, Försäljning- och Marknadsdirektör på Tele2.
 
Under perioden 19 - 30 november skänker Tele2 dessutom 100 kronor till Rädda Barnen för varje ny förvalskund.
 
För mer information, kontakta:
 
Tele2 - NetCom Mediaservice tel: 08-5626 4626 (dygnet runt).
 
Rädda Barnen - Ankie Sahlin, Projektledare Barn 2000 tel: 08-698 92 21.
 
NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil, i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA och i Estland genom intressebolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS).

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar