Tele2 tillhandahåller Internetkapaciteten för Vasaloppssajten

Tele2 har fått i uppdrag av Vasaloppets huvudsponsor, IBM, att tillhandahålla Internetkapaciteten för Vasaloppssajten. Tele2s Internetkapacitet behövs för att tillgodose kommunikationen bland annat till den resultatserver som sammanställer tid och resultatredovisning och för den Internetbaserade information som vänder sig till allmänhet och media.

-Tele2 har god erfarenhet av uppdrag som kräver hög Internetkapacitet, driftsäkerhet och precision i samband med publik kommunikation och ofta belastas med höga besökstoppar, säger Fredrik Berglund, marknadsdirektör för Tele2. Exempel på tidigare uppdrag är senaste riksdags- och EU-valet.
 
Vasaloppssajten beräknas i år besökas av fler än 12 miljoner människor över hela världen. Dessutom tillkommer möjligheten att följa Vasaloppet via mobiltelefon genom IBMs och Ericssons nyutvecklade WAP-tjänst. Detta innebär att åskådarna själva kan välja vem eller vilka av de tävlande de ska följa under loppet, något som ställer ytterligare krav på Internetkapaciteten.
 
Resultatrapporteringen sker från KTHs Superdatorcentrum - PDC, och Tele2 svarar för kommunikationen från KTH och ut på Internet.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Tele2 - NetCom Mediaservice tel: 08-5626 4626 (dygnet runt).
 
NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil och i Estland genom intresse-bolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. NetCom äger 17,8 procent av Société Européene de Communication SA (SEC). NetCom är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS).

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar