TELE2 VISAR UNDER JUNI MÅNAD FORTSATT STARK TILLVÄXT I RÖRELSERESULTATET I KONCERNENS VERKSAMHETER

Tele2 tillkännagav idag antal kunder, nettoomsättning och rörelseresultat för juni månad 2002.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar ökade med 217% och uppgick i juni 2002 till 402 Mkr (127 Mkr i juni 2001), resultatet i juni i år påverkades positivt med 29 Mkr som en följd av Telia-domen*
  • Nettoomsättningen ökade med 25,4% och uppgick till 2 590 Mkr* i juni 2002 (2 066 Mkr i juni 2001)
  • Antalet kunder den 30 juni 2002 uppgick till 16,1 miljoner
  • Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgick till 16%, för mobiltelefoni i Sverige till 55% och för fast telefoni och Internet i Sverige till 21%
Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef, kommenterar:
"Vi har tillkännagjort våra resultat för månaderna april, maj och juni för att visa att koncernen fortsätter att utvecklas enligt plan. Juni månads resultat före avskrivningar, justerat för kostnaden för ett stort kundintag, ökade med 217% jämfört med juni förra året och är jämförbart med resultatet för maj, vilket var det bästa sedan sammanslagningen med SEC. Det andra kvartalet 2002 bör därför bli det bästa någonsin som rapporterats av företaget."
Finansiell sammanfattning


Mkr
juni
2002*
juni
2001
Nettoomsättning
2 590
2 066
Rörelseresultat före avskrivningar
402
127
*) Nettoomsättningen och rörelseresultatet före avskrivningar påverkades positivt med 29 Mkr som en följd av ett mål mot Telia avseende principerna för betalning av samtrafikavgifterna.
 
Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till över 16,1 miljoner kunder i 21 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom telefonautomater och publika Internetterminaler, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni samt Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV under varumärket Kabelvision och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktie är noterad på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB.
 
KONTAKTPERSONER


Lars-Johan Jarnheimer
Telefon:
+ 46 (0)8 562 640 00
VD och koncernchef, Tele2 AB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håkan Zadler
Telefon:
+46 (0)8 562 640 00
Finansdirektör, Tele2 AB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrew Best
Telefon:
+ 44 (0)20 7321 5010
Investerar- och mediefrågor
 
 
 
 
Hela pressmeddelandet inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar