Tele2Mobil inför kraftiga prissänkningar

Tele2Mobil inför kraftiga sänkningar av både dag- och kvällspriser för samtliga abonnemang förutom abonnemang för ramavtalskunder. Prissänkningen berör Tele2Mobils företagskunder som har standardavtal och avser samtal till Comviq- och Tele2Mobil-nätet och till samtliga fasta nät i Sverige. Avgiftssänkningen gäller från och med 1 mars.

-Med prissänkningen på som mest 30 öre dagtid och 1.20 kr kvällstid blir Tele2Mobil prisledande på den svenska GSM-marknaden. Detta gynnar våra företagskunder som nu får än mer förmånliga abonnemang, säger Fredrik Berglund, marknadsdirektör på Tele2.
 
Den nya avgifterna per avtalsform är:
 
T2
 
Samtalskostnader per minut till fasta nätet, Tele2Mobil och Comviq


 
Mån-Fre. 07.00-18.00
 
2.50 kr (tidigare 2.80 kr). Sänkning: 0.30 kr.
Övriga tider
0.60 kr (tidigare 1.80 kr). Sänkning: 1.20 kr.
 
T2 Max
 
Samtalskostnader per minut till fasta nätet, Tele2Mobil och Comviq


 
Mån-Fre. 07.00-18.00
 
1.70 kr (tidigare 1.95 kr). Sänkning: 0.25 kr.
Övriga tider
0.60 kr (tidigare 1.80 kr). Sänkning: 1.20 kr.
 
 
 
Datasamtal
 
Minuttaxa med T2-avtal


 
Mån-Fre. 07.00-18.00
 
2.50 kr (tidigare 2.80 kr). Sänkning: 0.30 kr.
Övriga tider
0.55 kr (tidigare 0.75 kr). Sänkning: 0.20 kr.
 
Minuttaxa med T2 Max-avtal


 
Mån-Fre. 07.00-18.00
 
1.70 kr (tidigare 1.95 kr). Sänkning: 0.25 kr.
Övriga tider
0.55 kr (tidigare 0.75 kr). Sänkning: 0.20 kr.
 
Samtliga priser är exkl. moms.
 
Från och med 1 april inför Tele2 en öppningsavgift om 40 öre på samtliga trafikslag.
 
-Öppningsavgiften kommer att ligga på samma nivå som Telias för att det skall bli lättare för kunden att jämföra våra abonnemang och se vem som är billigast, säger Fredrik Berglund.
 
För mer information, vänligen kontakta:
 
Tele2 - NetCom Mediaservice tel: 08-5626 4626 (dygnet runt).
 
NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil och i Estland genom intresse-bolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. NetCom äger 17,8 procent av Société Européene de Communication SA (SEC). NetCom är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS).

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar