Tele2s Internetkunder får 10 e-postlådor och obegränsat antal websidor

Tele2s Connect2Internetkunder får från den 1 oktober möjlighet att ha upp till 10 e-postlådor med egna adresser utan extra kostnad. Sedan länge har kunderna möjlighet att lägga upp valfritt antal hemsidor upp till sammanlagt 10 Mb diskutrymme.

- 10 Mb är ungefär det utrymme som hela Tele2s sajt kräver. Vill man kan man inte bara lägga upp en hemsida för var och en i familjen utan till och med låta guldfiskarna få var sin, säger Fredrik Berglund, marknadsdirektör och ansvarig för privatmarknaden i NetCom Systems AB.
 
Alla Connect2Internet-kunder kan nu ha upp till 10 e-postadresser kopplade till sitt abonnemang. Det innebär att var och en i familjen kan få en egen lösenordsskyddade e-postlåda med egen e-postadress. Ytterligare e-postlådor utöver de 10 gratislådorna kostar 25 kronor styck per månad.
 
På Tele2s hemsida finns det formulär som kunderna fyller i för att få nya e-postadresser.
 
Det maximala utrymmet för samtliga konton är 25 Mb per abonnemang. Endast en användare i taget kan vara uppkopplad på samma abonnemang vilket minskar risken för obehörig användning av kontot.
 
För ytterligare information kontakta NetCom Mediaservice (dygnet runt) 08-5626 46 26.
 
NetCom Systems AB, som bildades 1993, är den ledande alternativa leverantören av teletjänster i Skandinavien. Företaget verkar inom området mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärket Comviq och i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA. Inom publik tele- och datakommunikation verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 Danmark A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Koncernen verkar dessutom inom området kabel-TV-tjänster. Bolaget är noterat på Stockholms fondbörs samt på Nasdaq under symbolen NECSY.

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar