Tele2s Internetkunder får het nyhetstjänst

En av Sveriges mest besökta websidor, Tele2s hemsida, blir hottare. Sidan som är förinställd startsida för Tele2s uppringda Internetkunder har ungefär 2,5 miljoner besökare per månad. Genom ett samarbete med Everyday kommer startsidan att innehålla dagsfärska nyheter från tidningar och dagligt uppdaterade länkar till spännande webplatser.

- Med den nya hemsidan börjar äventyret Internet på en gång man kopplat upp sig. Vill vi ge våra kunder spännande och aktuellt information redan på deras startsida. Informationen om Tele2 och våra produkter finns kvar på bara ett musklicks avstånd från den nya hemsidan, säger Fredrik Berglund, marknadsdirektör på NetCom Systems med ansvar för bl a Tele2s Connect2Internet.
 
På den nya startsidan kommer det att finnas dagligt uppdaterade rubriker med länkar till de tidningar nyheten kommer ifrån. Det finns dessutom länkar till alla Sveriges dagstidningar som har websidor.
 
Förutom nyheter finns det på den nya sidan dagligt uppdaterade länkar till intressanta web-sajter.
 
För ytterligare information kontakta NetCom Mediaservice
(dygnet runt) 08-5626 46 26.
 
NetCom Systems AB, som bildades 1993, är den ledande alternativa leverantören av teletjänster i Skandinavien. Företaget verkar inom området mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärket Comviq och i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA. Inom publik tele- och datakommunikation verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 Danmark A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Koncernen verkar dessutom inom området kabel-TV-tjänster. Bolaget är noterat på Stockholms fondbörs samt på Nasdaq under symbolen NECSY.

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar