Telias eget Internet-test ger inget stöd för påståendet att man är bäst

Tele2 har tidigare kritiserat den marknadsföring som Telia bedriver utifrån det test av Internetleverantörer som man låtit Statens Provnings- och Forskningsinstitut genomföra.

Efter att ha fått ta del av rapporten från testen har Tele2 fått flera av sina misstankar om felaktigheter i undersökningsmetodiken bekräftade. Den enda säkra slutsats som kan dras av testet är att den typ av modem som användes för att testa Telias Internettjänst är bättre än de modem som användes för att testa konkurrenternas, åtminstone i Borås. Testmetoden gör nämligen att resultatet bara är giltigt i Borås riknummerområde.

- Att ha samma förutsättningar för alla parter som testas är en tämligen självklar utgångspunkt för ett test. Att som Telia använda en modemtyp när man testar sin egen tjänst och en annan när man testar konkurrenternas är helt enkelt inte seriöst, säger Pelle Hjortblad, försäljningsdirektör på NetCom Systems där Tele2 ingår. Antingen får man använda en och samma modemtyp när man testar alla operatörerna eller också får man testa flera olika modem mot var och en av operatörerna.
 
Telias test genomfördes av Statens Provnings- och Forskningsinstitut i Borås. Alla uppkopplingar gjordes från Borås. Ur Telias synpunkt är Borås en optimal testplats eftersom man har en distribuerad modempool med egen lokal cache i Borås. Närheten till modempoolen, förmodligen bara någon kilometer, ger en mycket bra linjekvalitet och höga uppkopplingshastigheter.
 
- Problemet med resultatet av denna undersökning är att den bara gäller om man använder just denna modemtyp och ringer från en plats som ligger i närheten av modempoolen. Den som vill använda Telias Internettjänst i en annan stad, med längre sträcka till modempoolen eller med ett annat modem har ingen som helst vägledning av Telias test, förklarar Pelle Hjortblad.
 
För att få ett resultat som ger en rättvisande uppfattning om respektive operatörs Internettjänst skulle testet behöva genomföras från olika platser. För att testet skall motsvara hur kunderna faktiskt upplever de olika operatörernas tjänster skulle testet eventuellt behöva genomföras så att många uppkopplingar görs från befolkningstäta områden och färre från mindre orter. Tele2 är på det hela
 
taget kritisk till tanken på att operatörer ensamma eller tillsammans skall testa Internettjänsterna. Bland annat därför att det är så många metodfrågor som måste lösas på ett neutralt sätt.
 
- Att som Telia i efterhand bjuda in till gemensamma tester är att bjuda in med armbågen. Jag kan inte se annat än att man insett att testet är värdelöst och försökt förekomma kritik genom att bjuda in oss och Telenordia, säger Pelle Hjortblad.
 
- Det är märkligt att Statens Provnings- och Forskningsinstitut låter Telia använda undersökningen på detta sätt i marknadsföringen eftersom man på SP rimligen är medvetna om de begränsningar undersökningen har och att den inte ger stöd för den vidlyftiga tolkning Telia gör i sin marknadsföring, säger Pelle Hjortblad.
 
För ytterligare information kontakta NetCom Mediaservice (dygnet runt) 08-5626 46 26.
 
NetCom Systems AB, som bildades 1993, är den ledande alternativa leverantören av teletjänster i Skandinavien. Företaget verkar inom området mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärket Comviq och i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA. Inom publik tele- och datakommunikation verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Koncernen verkar dessutom inom området kabel-TV-tjänster. Bolaget är noterat på Stockholms fondbörs samt på Nasdaq under symbolen NECSY.

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar