Tele2 får förnyat förtroende hos FläktGroup

Tele2 vinner ytterligare ett avtal hos FläktGroup och blir nu en helhetsleverantör av kommunikationslösningar till den nya koncernen. Detta betyder att Tele2s uppdrag har utökats och omfattar numera även hela det globala nätverket hos FläktGroup-gruppen. Därmed levererar Tele2 100 % av sin produktportfölj till FläktGroup.

Tele2 har sedan 2007 levererat flera tjänster till Fläkt Woods inom IPVPN, NaaS, datacenter, KST-växel, operatörstjänster för fast och mobil telefoni samt leverans av smartphones. I samband med att Fläkt Woods slogs ihop med företaget DencoHappel och bildade FläktGroup gick de ut i en ny upphandling för att gemensamt få ett globalt nät för hela företagsgruppen. En upphandling Tele2 vann, bland flera stora globala konkurrenter.

– Vi är väldigt glada för att vi fått ett fortsatt och ökat förtroende hos FläktGroup. Att jobba säkert, kostnadseffektivt och fullt integrerat genom hela organisationen, trots komplexitet är nyckelfaktorer för våra kunders verksamhet idag. Att kunna leverera helhetslösningar och vara en heltäckande leverantör av kommunikationslösningar, gör oss till en stark aktör på marknaden, vilket också var en vision med sammanslagningen mellan TDC och Tele2, säger Pernilla Nissler, affärsområdeschef företagsmarknaden, Tele2 Sverige.

Tele2s förvärv av TDCs svenska verksamhet har, efter bara ett halvår, redan börjat ge fina resultat. Sammanslagningen har möjliggjort att säljare från respektive gamla verksamheter kan samarbeta och erbjuda nya lösningar ur produktportföljen mot så väl befintliga som nya kunder. FläktGroup är ett av flera exempel på hur många affärer har vuxit den senaste tiden.

Fläkt Woods ingår i FläktGroup, som bildades 2016 genom att föra samman två av världens ledande aktörer inom ventilationsbranschen, Fläkt Woods och DencoHappel. FläktGroup är en ledande tillverkare av ventilationsprodukter och lösningar för inomhuskomfort, infrastruktur och kritiska industriella processer. Koncernen har ca 3700 anställda och verksamhet i 20 länder, försäljning i mer än 65 länder och ett distributionsnätverk på alla andra större marknader.

 För mer information, vänligen kontakta:

Malin Selander, Kommunikationschef Tele2 Sverige, tfn: 070-426 40 06
Paul Ellison, VP IT & Systems FläktGroup, tfn: 070-7216178

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera