Tele2:s initiativ ska utmana sökvanor på nätet

Tele2 lanserar initiativet ’Power Search’ för att uppmuntra människor att agera mer medvetet när de söker fakta online. Förhoppningen är att fler ska söka bredare och börja se utanför sina vanliga sökvanor i vardagen.

Idag möter människor världen genom sökmotorn. En undersökning visar dock att majoriteten (71 %) av de som söker på Google bara kommer till sida ett. Samma undersökning visar även att 67 % bara går igenom de fem första sökresultaten för att finna de svar de önskar. Att enbart se till de första sökträffarna på första sidan och inte gå på djupet vad gäller informationen kan göra att många begränsar sin egen verklighetsbild.

– Det är lätt att hamna i en filterbubbla där man bara ser det man gillar och där allt annat filtreras bort, och det finns därför ett behov av att folkbilda om vikten av att söka bredare. Ett effektivt sätt att motverka filterbubblor är att leta information på nya sätt och på ställen där man inte brukar leta, säger Per Grankvist, journalist och författare som skrivit mycket om filterbubblor och som står bakom filterbubblan.se - ett verktyg som låter dig titta in i andra människors bubblor.

Tele2:s initiativ Power Search är ett verktyg som helt enkelt vänder på det vanliga Google-söket. Det gör att användaren automatiskt hamnar längst bak i svarsflödet istället för först. Tanken är att användarna ska börja reflektera över hur de söker fakta online.

– Vi på Tele2 vill skapa nya möjligheter genom uppkoppling och eliminera det som begränsar våra kunder. Det är bland annat därför vi nyligen lanserat det helt obegränsade abonnemanget Unlimited. Med initiativet Power Search vill vi nu utmana människor att medvetet se utanför sina sökvanor när man söker information. Varför ska ens världsbild vara begränsad när surfen inte är det, säger Henrik Lönnevi, Affärsområdeschef privatmarknad, Tele2 Sverige.

Testa att vidga dina vyer på http://powersearch.se/ och se Tele2s film här.     

För mer information kontakta:

Malin Selander, Kommunikationschef Tele2 Sverige.

070 426 4006

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera