Borås Kommun tecknar avtal med Tele2

Borås Kommun tecknar avtal med Tele2 Borås kommun har tecknat ett avtal med Tele 2 om telefoni fram till utgången av 2001. Avtalet har ett sammanlagt ordervärde på ca 9,5 milj kr. Avtalet omfattar såväl fast som mobil telefoni. Börje Hedström, chef för Borås kommuns administration, säger i en kommentar: - Vi är mycket nöjda med de garantier för service och kvalitet som vi fått i avtalet med Tele2. För mer information, kontakta: NetCom Mediaservice telefon: 08-5626 4626 (dygnet runt). NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil, i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA och i Estland genom intressebolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel- TV-tjänster under varumärket Kabelvision. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00340/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar