Fortsatt ökade intäkter och en fördubbling av resultatet före avskrivningar jämfört med andra kvartalet

FORTSATT ÖKADE INTÄKTER OCH EN FÖRDUBBLING AV RESULTATET FÖRE AVSKRIVNINGAR JÄMFÖRT MED ANDRA KVARTALET · 55 procent ökning av intäkterna under Q3 jämfört samma period förra året, proforma. · För tredje kvartalet i rad sedan förvärvet av SEC var rörelseresultat före avskrivningar positivt, med en fördubbling till 716 miljoner kronor mellan Q2 och Q3 · Tele2s mobiltelefoniverksamhet i Sverige rapporterar en rörelsemarginal före avskivningar på 57 procent och 2,4 miljoner abonnenter, en ökning med 24 procent · Antal abonnenter ökade med 35 procent proforma till 13,7 miljoner · En syndikerad femårig bankfinansiering på 1,2 miljarder euro tillkännagavs i juli. · Ett virtuellt mobilnätverk, MVNO, lanserades i Nederländerna · GPRS-tjänster lanserades i Sverige och Luxemburg New York och Stockholm, 17 oktober 2001, Tele2 AB ("Tele2", "koncernen") (Nasdaq Stock Market: TLTOA och TLTOB samt Stockhomsbörsen: TEL2A och TEL2B), det ledande alternativa paneuropeiska telekomföretaget, tillkännagav idag sitt konsoliderade resultat för det tredje kvartalet 2001. Tele2 Finansiell sammanfattning SEK miljoner 2001 2001 2001 2000 Q3 Q2 Q1 Q4 Nettoomsättning 6 324 6 220 5 619 4 949 Rörelseresultat före avskrivningar (i) 716 351 2 -356 efter avskrivningar (ii) -46 -375 -707 -1 006 (i) EBITDA (ii) EBIT (iii) Lars-Johan Jarnheimer VD för Tele2 AB kommenterar: "Tele2 är idag det största paneuropeiska varumärket med ett snabbt växande antal abonnenter, idag 13,7 miljoner i 21 länder. Under det tredje kvartalet såg vi en stigande lönsamhet på den svenska marknaden och ett fortsatt förbättrat rörelseresultat före avskrivningar för våra verksamheter i Central- och Sydeuropa. I september ökade åter marknadsföringsåtgärderna för den europeiska fasta telefonin, efter en lugn period under sommarmånaderna. Denna ökning driver nu på tillströmmningen av nya abonnenter, vilket ger ökade intäkter samtidigt som förlusten före avskrivningar fortsätter att minska. Vi fortsätter att fokusera på kundintag samt kontroll över churnen och kostnaderna. De nyligen annonserade sänkningarna i interconnectpriserna underlättar denna strävan. Vi tror att förbättringen av marginalerna kommer att fortsätta för hela koncernen under 2001 och framåt." RÖRELSEGRENAR PER MARKNAD, PROFORMA (MSEK) NETTOOMSÄTTNING Proforma Proforma 2001 2001 2001 2000 2000 2000 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Norden 3 114 3 030 2 921 2 894 2 650 2 502 Baltikum och Östeuropa 292 279 210 138 47 40 Centraleuropa 1 338 1 471 1 230 1 018 799 623 Sydeuropa 1 406 1 415 1 204 882 632 553 Luxemburg 201 189 167 161 153 141 Övriga varumärken 337 371 361 198 322 134 Koncernens försäljning -364 -535 -474 -342 -526 -277 Summa nettoomsättning 6 324 6 220 5 619 4 949 4 077 3 716 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR Proforma Proforma 2001 2001 2001 2000 2000 2000 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Norden 1 071 837 784 774 684 748 Baltikum och Östeuropa 79 58 59 -23 -9 -1 Centraleuropa -124 -137 -293 -500 -489 -406 Sydeuropa -295 -310 -397 -331 -459 -232 Luxemburg 33 -1 10 -91 -11 -9 Övriga varumärken -48 -96 -161 -185 -36 -20 Summa rörelseresultat före 716 351 2 -356 -320 80 avskrivningar Rörelsemarginal före avskrivningar Norden 34% 28% 27% 27% 26% 30% Baltikum och Östeuropa 27% 21% 28% -17% -19% -3% Centraleuropa -9% -9% -24% -49% -61% -65% Sydeuropa -21% -22% -33% -38% -73% -42% Luxemburg 16% -1% 6% -57% -7% -6% Övriga varumärken -14% -26% -45% -93% -11% -15% Total rörelsemarginal före 11% 6% 0% -7% -8% 2% avskrivningar DET FULLSTÄNDIGA RESULTATET KOMMER ATT TILLKÄNNAGES DEN 24 OKTOBER 2001. Stockholm, 17 oktober 2001 Styrelsen för Tele2 AB Resultatet för perioden första januari till sista september 2001 har inte granskats av företagets revisorer. Tele2 AB, (tidigare NetCom AB), som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango, Comviq och Q-GSM till över 13,7 miljoner människor i 21 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom telefonautomater och publika Internetterminaler, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni samt IntelliNet och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2s aktier är noterade på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2 A och TEL2 B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB. KONTAKT Lars-Johan Jarnheimer Telefon: + 46 8 562 640 00 VD Tele2 AB Hakan Zadler Telefon: + 46 8 562 640 00 Ekonomichef Tele2 AB Andrew Best Telefon: + 44 (0) 20 7321 5022 Investerarfrågor Patrik Linzenbold Telefon: + 46 8 562 000 53 Pressfrågor Besök oss på vår hemsida: http://www.Tele2.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00050/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00050/bit0002.pdf

Dokument & länkar