Delårsrapport januari - september 2001

Delårsrapport januari-september 2001 Teleca AB (proforma) Stabil beläggning - marginalen (EBITA) var 15% under tredje kvartalet · Omsättningen ökade med 41% till 891 Mkr (633 Mkr) · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA), exkl. delningskostnader, ökade med 74% till 136 Mkr (78 Mkr). · Resultat efter finansnetto ökade med 64% till 95 Mkr (58 Mkr) · Marginalen (EBITA), exkl. delningskostnader, ökade från 12,4% till 15,3% · Vinst per aktie, exkl. delningskostnader, uppgick till 1,92 kr (före goodwillavskrivningar 2,78 kr) · Prognos 2001: Fortsatt stark omsättningstillväxt och ökad marginal jämfört med föregående år Uppdelningen av koncernen i Teleca, Sigma och Epsilon är fullföljd enligt planerna. Epsilon börsnoterades i juni 2001 och Sigma börsnoterades i september 2001 genom att aktierna i dessa bolag delades ut till Telecas aktieägare. Rapporten fokuserar på Telecas proformaräkenskaper, vilka visar på Teleca-koncernens nuvarande situation och exkluderar Epsilon och Sigma. Därefter presenteras de konsoliderade räkenskaperna, inkluderande Epsilon till och med maj och Sigma till och med september. Epsilon AB (publ) respektive Sigma AB (publ) publicerar idag sina egna delårsrapporter. Teleca AB (publ), proforma Teleca är ett tjänsteföretag inom teknologisektorn med över 1.200 anställda, huvudsakligen mjukvaru- och elektronik-ingenjörer, och med dotterbolag i 10 europeiska länder. Vi specialiserar oss på den design, utveckling och integrering av avancerad mjukvara och elektronik, som är karakteristisk för inbyggda realtidssystem, tjänster med höga krav på prestanda och tillbehörs-relaterade tillämpningar. Våra kunder är ledande teknologiföretag, tjänsteoperatörer samt ledande IT-användare som behöver utveckla nya teknologier eller förstärka existerande lösningar inom följande marknader · Konsumentelektronik: PC-tillbehör, PDAer, kameror, set-top-boxes, stereoanläggningar etc. · Telekom: mobiltelefoner, växlar, basstationer, meddelandetjänster, OSS, datatjänster etc. · Fordonsindustri: förarinformation, säkerhet, motorstyrning, telematik, trafikhantering etc. · Medicinsk industri: farmaceutisk tillverkningskontroll, laboratorieinstrument, behandlingselektronik etc. · Övrig industri: SCADA, robotsystem, materialhantering, maskinkontroll, simuleringar, validering etc. Internationella kundreferenser inkluderar ABB, Ericsson, Hasselblad, HP, Matsushita, Nokia, One 2 One, Sagem, Siemens, Sony, Telia Vattenfall och Volvo. De förlitar sig på Telecas ingenjörs-kunnande inom utveckling av allt ifrån små enheter som mobiltelefoner och smart-card läsare till stora system som finansiella nätverk, informationssystem för passagerare och produktionskontroll. Telecas fördelning mellan olika branscher under år 2001 är: Telekom & IT 53 %, processindustri och elkraft 12 %, övrig verkstadsindustri 19 %, fordonsindustri 10 % samt läkemedel och medicinteknisk industri 6 %. Marknadsutsikter Samtliga Telecas marknader fortsätter att visa en stark efterfrågan. Tillverkare av telekomutrustning har generellt sett haft ett tufft år. Realism och vinstfokusering är ordet för dagen och för att säkra den långsiktiga överlevnaden rationaliseras icke-kärnverksamhet för att säkra att en ny generation produkter utvecklas. Vinstfokusering och lägre likviditet har lett till prispress inom marknaden. Detta motverkas dock av en trend där företag arbetar med ett mindre antal huvudleverantörer, vilket möjliggör för företag såsom Teleca att öka andelen affärer och uppnå högre beläggningsgrad. Telecas starka, internationella kundbas ger också koncernen en mer stabil situation inom telekom-marknaden. Forskning och utveckling inom fordons- och medicinteknisk industri verkar påverkas ytterst lite av turbulensen inom världsekonomin. Den mest troliga förklaringen till detta är den ökande tekniska nivån i fordon och en åldrande befolkning som kräver att bli friskare. Automation och industriell IT fortsätter att visa ökad efterfrågan allt eftersom vinstfokusering och effektivitet dominerar tillverkningen. Det verkar finnas ett antal nya möjligheter som utvecklas i rådande klimat. Det finns tecken på att förutsättningarna är gynnsamma för en ökning av outsourcingavtalen då företagen koncentrerar sig på sin kärnverksamhet. Till detta kan läggas möjligheterna till en ökad konsolidering i branschen då en del företag kämpar för att klara rådande marknadssituation. Bilden är likartad i hela Europa. Dock har geografiska områden med högt beroende av enskilda företag med problem en tuffare tid. Telecas europeiska etablering i 10 länder med mer än 40% av intäkterna utanför Sverige, bidrar till en mer stabil situation för koncernen. Det finns en känsla av att inbromsningen under första halvåret har planat ut. Marknaden är stor och då Teleca fokuserar på stärkt försäljning och ökad intern effektivitet förväntar vi oss en stabil tillväxt på alla våra marknader. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00650/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00650/bit0002.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar