Delårsrapport januari-juni 2004

Delårsrapport januari-juni 2004 Teleca åter på väg in i tillväxtfas - Omsättning 1 320 Mkr (1 280) - Internationell försäljning uppgick till 54 % (44) - Organisk försäljningstillväxt börjar öka och uppgick till 6 % under andra kvartalet - Resultat före skatt -8 Mkr (22) och efter skatt -19 Mkr (1). Resultat per aktie -0,32 kr (0,02). Resultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar 0,50 kr (0,86) - Rörelseresultat (EBITA) 48 Mkr (81). Kassaflöde från den löpande verksamheten 67 Mkr (11) - Helårsprognosen kvarstår: Försäljningen förväntas att fortsätta växa och rörelseresultatet (EBITA) förväntas bli väsentligt högre än 2003 (52 Mkr) Stockholm den 16 juli 2004 Teleca AB (publ) (org. nr 556250-3515) För styrelsen: Dag Sundström, VD och koncernchef Bokslutskommunikén kan rekvireras från bolaget eller hämtas på Telecas hemsida www.teleca.com För ytterligare information kontakta: Dag Sundström, VD, Teleca AB Tel. 08-579 116 01, mobil 0705-11 64 58 e-post: dag.sundstrom@teleca.com Thomas Pantzar, vVD, Teleca AB, Tel. 031-744 80 10, mobil 0703-79 18 30 e-post: thomas.pantzar@teleca.com Johannes Rudbeck, IR-ansvarig, Teleca AB Tel. 08-579 116 16, mobil 0705-82 56 56 e-post: johannes.rudbeck@teleca.com This information is also available in English. Teleca är ett internationellt IT-konsultföretag med fokus på FoU, som utvecklar och integrerar avancerade programvaru- och IT-lösningar. Med djup kunskap om den senaste tekniken och betydande industriellt kunnande hjälper Teleca teknik- och programvaruintensiva kunder världen över att stärka sina marknadspositioner och förkorta sina utvecklingstider. Företaget har mer än 2 900 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se Teleca AB Box 47606 117 94 Stockholm Tel: 08 579 116 00 Fax: 08 579 116 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/16/20040716BIT20010/wkr0001.pdf Hela Rapporten

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar