Delårsrapport Januari–september 2007

Positivt resultat i kv3 efter lyckad omstrukturering under första halvåret

Höjdpunkter tredje kvartalet

• Intäkterna för koncernen uppgick till 302 Mkr (390). Konsultrörelsen bidrog med 270 Mkr (344) och produktintäkterna uppgick till 32 Mkr (46).

• Koncernen redovisade ett rörelseresultat om 22 Mkr (-113) och en rörelsemarginal på 7% (-29%). Konsultrörelsen bidrog med 16 Mkr (-9) och Products med 6 Mkr (-36).

• Resultat efter skatt uppgick till 2 Mkr (-123).

• Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-1,97) SEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 Mkr (-56), varav 21 Mkr relaterar till kvarvarande verksamhet och -29 Mkr till tidigare omstruktureringar.

• Teleca har säkrat sitt första kontrakt med en kund inom Internet segmentet och även brutit ny mark hos ledande aktörer på den mobila marknaden.

• Beläggningsgraden fortsätter förbättras kvartal för kvartal. 77% i kv 3 jämfört med 75% i kv2 och 74% i kv1.


2007 2006 2007 2006
Nyckeltal, Mkr kv3 kv3 % perioden perioden %
Rörelsens intäkter 302 390 -23 945 1 134 -17
Rörelseresultat (EBIT) 22 -113 119 -576 -220 -162
Periodens resultat från 9 -107 109 -695 -235 -196
kvarvarande verksamhet
Periodens resultat från -7 -15 51 343 301 14
avvecklad verksamhet*
Periodens resultat 2 -123 102 -352 66 -634
Resultat per aktie, SEK 0,02 -1,97 101 -5,14 1,06 -585
Kassaflöde från den -8 -56 86 -211 -77 -174
löpande verksamheten
Kassaflöde efter -24 -172 552 43 1184
investeringsverksamheten 86
Intäkter Consulting 270 344 -22 821 963 -15
Intäkter Products 32 46 -30 123 171 -28
Rörelseresultat 16 -9 278 44 48 -8
Consulting
Rörelseresultat Products 6 -36 117 -118 -127 7

*Se appendix 1 för vidare information


Press och analytikerträff
Teleca kommer att presentera delårsrapporten klockan 09.00 (CET) den 18 oktober 2007, på Grand Hotel i Stockholm (konferensrum Mårten Winge). Presentationen hålls på engelska.
Telefon: UK +44 (0)20 3043 2436 eller SWE +46-(0)8-505 598 53, och på www.teleca.se

För ytterligare information kontakta:
• René Svendsen-Tune, VD och koncernchef, Teleca AB, mobil +45-40540068
• Christian Luiga, ekonomi- och finansdirektör, Teleca AB, mobil 0703-75 16 04
• Mattias Stenberg, IR-ansvarig, Teleca AB, mobil 0706-11 96 16

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Prenumerera

Dokument & länkar