Teleca bygger digital arbetsförmedling för Danmark

Teleca bygger digital arbetsförmedling för Danmark Teleca har genom dotterbolaget AU-System AB tecknat avtal med danska Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) om att utveckla och underhålla applikationer för digital arbetsförmedling via Internet. Det första uppdraget gäller en CV-bank som tas i bruk den 1 oktober. I början av nästa år ska också en ny Jobbank tas i bruk. Avtalet är fyraårigt och värdet uppskattas till cirka 30 miljoner SEK Teleca vann uppdraget i en EU-upphandling, i konkurrens med en rad internationella konkurrenter. AU-System AB, som nu är en del av Telecakoncernen, har under flera år genomfört liknande uppdrag för svenska AMS. Bolaget har även utvecklat en europeisk CV-bank på uppdrag av AMS. - Vi ser fram emot att samarbeta med Teleca, säger Mikala Kreiser som är kontorschef på Arbejdsmarkedsstyrelsen. Teleca är en kompetent och visionär partner i de kommande årens utvecklingsarbete. Genom samarbetet med svenska AMS, och valet av Teleca som leverantör, kan vi ta en genväg till målet att skapa en digital arbetsförmedling. Återanvändning av kunskap och teknik innebär kostnadseffektiv utveckling av tjänsterna och snabbare lansering. Det övergripande målet med digitaliseringen av den danska arbetsförmedlingens tjänster är att erbjuda arbetssökande och företag bättre service, bland annat genom att ökade möjligheter till självhjälp för förmedlingarnas kunder. Digitaliseringen kommer också att effektivisera interna rutiner och samarbetet med exempelvis kommuner och A-kassor. Det nya avtalet är ett direkt bevis på att det går att upprätta effektiva, och för alla parter nyttiga, samarbeten mellan myndigheter i olika EU-länder. - Många års arbete för AMS i Sverige har gett oss en djupgående förståelse för behoven i den här typen av verksamhet, säger Lars Alvesköld som är affärsenhetschef på Telecabolaget AU-System AB. Kombinerat med vår dokumenterade förmåga att omsätta visioner i väl fungerande tekniska lösningar, har detta gett oss en unik position på marknaden. Den tekniska plattformen för den nya Jobbanken är Microsofts .NET För mer information, kontakta: · Lars Alvesköld, Business Unit Manager, AU-System AB, telefon 08- 726 77 09, mobil 0706-63 14 87, lars.alveskold@ausystem.se · Thomas Pantzar, vVD Teleca AB, telefon 031-744 80 10, mobil 0703-79 18 30, thomas.pantzar@teleca.com · Mikala Kreiser, kontorschef Arbejdsmarkedsstyrelsen, telefon +45 35 28 83 20, mobil +45 40 32 09 57, mhk@ams.dk Teleca är ett av Europas ledande konsultföretag inom ny teknik och FoU. Vår affärsidé är att stärka kundernas position på marknaden och att korta deras utvecklingstider. Det gör vi genom att erbjuda professionella team med specialistkompetens som arbetar tillsammans med utvecklingsintensiva företag världen över. Koncernen har mer än 2 300 anställda i 13 länder med en stark position i Norden, Storbritannien och Frankrike. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract40. www.teleca.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/01/20020701BIT00540/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/01/20020701BIT00540/wkr0002.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar