Teleca förvärvar Lentech A/S i Danmark

Benima, Telecas verksamhet inom industriell IT och automation, har tecknat avtal om att genom en nyemission erhålla 80% av aktierna och en option att förvärva de återstående 20% av aktierna i danska Lentech A/S med 10 medarbetare. Förvärvet är en del av Benimas strategi att öka marknadsandelen i Norden.

Benima är med ca 500 medarbetare Nordens största leverantörsoberoende konsultföretag inom industriell IT och automation. Benima har sedan tidigare ett kontor i Köpenhamn och ett kontor i Randers på Jylland i Danmark. Förvärvet av Lentech A/S är en del av Benimas strategi att öka marknadsandelen i Norden och öka den Europeiska närvaron. Tidigare i år förvärvades NewCon A/S och med detta förvärv av Lentech stärker Benima sin position som den ledande automationskonsulten i Danmark. Lentech har väl inarbetade kundkontakter inom framförallt läkemedels- och bryggerisektorn. Verksamheten kommer att integreras med Benimas nuvarande rörelse i Danmark. – Vi är glada över förvärvet av Lentech, det kommer att hjälpa oss att förstärka vår position i Danmark och bidra till att stärka resultatutvecklingen. Lentechs profil kännetecknas av hög kvalitet och djup teknisk kompetens och passar väl in i Benimas strategi att genomföra kvalificerade uppdrag för den danska industrin, säger Per Magnusson, VD för Benima Denmark. Företaget kommer att konsolideras fr.o.m. den 1 januari 2005. På grund av förvärvets storlek förväntas en begränsat positiv effekt på Telecas resultat. För ytterligare information, kontakta: • Per Magnusson, ansvarig för Benimas verksamhet i Danmark, mobil: + 46 706 76 64 26 • Ulrik Lendager, VD Lentech A/S, mobil + 45 23 33 33 13

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Prenumerera

Dokument & länkar