Teleca säljer sitt franska dotterbolag

Malmö – 19 september, 2008 – Teleca, en världsledande leverantör av tjänster och lösningar till mobilindustrin (Small cap: TELC B), offentliggör idag en försäljning av sitt dotterbolag i Rennes, Frankrike.

Teleca har under en tid upplevt en försvagning av efterfrågan på den franska marknaden. Teleca har därför i linje med sin långsiktiga strategi att lämna platser där vi ej kan nå upp i kritisk massa beslutat sig för att lämna den lokala franska marknaden och sköta våra åtaganden mot vissa av våra existerande franska kunder från våra andra kontor världen över.
Teleca har skrivit under en överenskommelse att avyttra samtliga aktier i det franska dotterbolaget med kontor i Rennes till AFD Technologies Group. Transaktionen omfattar 23 anställda. Parterna har kommit överens om att ej offentliggöra köpeskillingen, men transaktionen kommer att ge en liten positiv kassaflödeseffekt i Teleca.
Under första halvåret av 2008 bidrog den avyttrade verksamheten med 15 Mkr i intäkter och rörelseresultatet (EBIT) var kring break-even för samma period.
Teleca kommer som ett resultat av transaktionen att ta en ej kassapåverkande engångspost relaterat till en full nedskrivning av goodwill om 42 Mkr för den franska verksamheten.
Den franska verksamheten kommer att redovisas under avvecklad verksamhet i rapporten för det tredje kvartalet.


För ytterligare information, kontakta:
René Svendsen-Tune, VD, Teleca AB, rene.svendsen-tune@teleca.com, +45-40540068
Mattias Stenberg, Investor Relations Manager, Teleca AB, mattias.stenberg@teleca.com, +46-706119616

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Prenumerera

Dokument & länkar