Teleca stärker sin position inom Mobile Devices

Teleca stärker sin position inom Mobile Devices - förvärvar GeraCap Oy i Finland med 150 medarbetare Teleca har förvärvat konsultföretaget GeraCap Oy som har 150 medarbetare i Finland. Förvärvet innebär att Teleca ytterligare befäster sin ställning som den ledande integratören av Symbian OS och Nokia Series 60. Förvärvet utgör en plattform för vidare tillväxt inom Mobile Devices. Teleca förväntar en omedelbar positiv resultateffekt per aktie. GeraCap Oy GeraCap bildades 1999 och har haft en stabil tillväxt med goda marginaler sedan start. Bolaget har byggt en stark position inom Mobile Devices i Finland mycket tack vare ett nära samarbete med sina kunder. Geracap har ledande kompetens inom Symbian, Series 60, Linux, systemintegration av mobiltelefoner samt applikationsutveckling för mobiltelefoner som t.ex. bildvisning, streaming och videoapplikationer. - Genom förvärvet stärker Teleca relationen med ledande globala mobiltelefontillverkare och positionen på den finska marknaden. Vidare tillförs specialistkompetens inom mobiltelefonutveckling i en verksamhet som drivs mycket kostnadseffektivt genom etableringar utanför Helsingfors, säger Thomas Pantzar, vice VD på Teleca AB. - Under de senaste fem åren har GeraCap vuxit till att bli ett av de ledande konsultföretagen inom sin nisch i Finnland. Teleca kommer att ge oss en mycket bra plattform för att utveckla vår verksamhet vidare. Genom Telecas globala räckvidd kan vi se fram emot en fortsatt lönsam expansion och nya möjligheter som är spännande för alla våra medarbetare, säger Asko Kamppinen, styrelseordförande på GeraCap. GeraCap har under de senaste tre åren haft en genomsnittlig omsättningstillväxt om 44 %. Under 2004 förväntas bolaget omsätta ca 7,2 MEUR med ett resultat före skatt om ca 0,6 MEUR. GeraCap förväntas fortsätta att visa god tillväxt och marginal. Effekter av förvärvet: Teleca erlägger en basköpeskilling på 6 MEUR. Denna betalas med 1 297 961 nyemitterade Teleca aktier av serie B till en teckningskurs på 40,50 kronor per aktie och därutöver med 0,2 MEUR i kontanter. Om resultatet per år överstiger 0,7 MEUR utgår tilläggsköpeskillingar år 2006 och 2008, som efter Telecas val kan betalas kontant eller med Teleca aktier. GeraCap konsolideras med Telecas resultat från 30 juni 2004. Förvärvet förväntas ge en omedelbar positiv effekt på vinst per aktie före och efter återläggning av goodwill avskrivningar. Goodwill skrivs initialt av under 20 år, införandet av de nya redovisningsprinciperna IFRS kan innebära att ingen goodwill skrivs av efter 2004 års utgång. För ytterligare information, kontakta: · Dag Sundström, VD, Teleca AB, mobil: 0705 11 64 58 · Thomas Pantzar, vice VD, Teleca AB, mobil: 0703 79 18 30 · Asko Kamppinen, styrelseordförande, GeraCap Oy, mobil: +358 50 537 77 48 Teleca är ett internationellt IT-konsultföretag med fokus på FoU, som utvecklar och integrerar avancerade programvaru- och IT-lösningar. Med djup kunskap om den senaste tekniken och betydande industriellt kunnande hjälper Teleca teknik- och programvaruintensiva kunder världen över att stärka sina marknadspositioner och förkorta sina utvecklingstider. Företaget har mer än 2 900 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/01/20040701BIT00190/wkr0001.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar