Teleca utvecklar mobil multimediaterminal till IXI Mobile Inc

Teleca utvecklar mobil multimediaterminal till IXI Mobile Inc. Teleca har fått ett uppdrag att utveckla en referensdesign för en mobil multimedia-terminal åt USA-baserade IXI Mobile, Inc. som skall användas av deras kunder. Multimediaterminal beräknas vara färdig för lansering under första kvartalet nästa år. Telecas uppdrag omfattar ansvaret att ta fram en referensdesign och producera den första serien av multimediaterminalen. Teleca kommer själva att stå för elektronisk hårdvarudesign. I helhetsuppdraget ingår också att ansvara för hantering av industriell och mekanisk design och sätta produkten i produktion. Multimediaterminalen som gör det möjligt att chatta, skicka e-post och SMS i realtid är tänkt att användas i ett s.k. PAN, Personal Area Network. Ett PAN är ett personligt trådlöst nätverk som kopplar samman flera mobila enheter, som exempelvis klockor, pennor, telefoner, chatboard, spel och kameror. Uppkopplingen till nätet kombinerar mobila standarder som GSM, GPRS och CDMA och kortdistansstandarder som Bluetooth och WiFi. - Teleca är ansett som världsledande inom utveckling av Mobile Devices och är erkända för att utveckla lösningar med mycket kort tid till marknad. Vi är mycket glad att ha Teleca som partner i utvecklingen av detta nya mobila koncept, säger Amit Haller, VD på IXI Mobile Inc. - IXI:s PMG mjukvara är ytterligare ett framsteg i den mobila teknologin. Uppdraget från IXI är ett bevis på Telecas styrka i att erbjuda avancerade tekniska lösningar hela vägen från utveckling till lansering. Tack vare vår långa erfarenhet inom Mobil Devices har vi kunnat erbjuda IXI en lösning, som gör det möjligt för dem att snabbt komma ut med multimediaterminalen på marknaden, säger Jörgen Simonsson, Affärsutvecklare på Teleca Systems. För ytterligare information, kontakta: · Jörgen Simonsson, Affärsutvecklare, Teleca Systems AB, mobil 0703 791 054 · Paul Stewart/Martin Smith, Sonus PR + 44 20 703 103 05 Teleca är ett internationellt konsultföretag som utvecklar och tillämpar avancerad teknik. Företagets affärsidé är att stärka kundernas marknadsposition och korta deras utvecklingstider. Teleca utvecklar och integrerar lösningar för teknik- och programvaruintensiva kunder över hela världen. Kärnvärden är ärlighet, pålitlighet och engagerat arbete. Företaget har mer än 2 600 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se IXI Mobile, Inc. tillhandahåller helhetslösningar inom mjukvara som möjliggör en ny kategori av handburna enheter, inklusive Personal Mobile Gateway (PMG(TM)) och smidiga handburna enheter. Med IXI software blir det möjligt att introducera en rad smidiga och funktionsoptimerade handburna enheter med rimliga priser som tillgodoser konsumenternas behov och livsstil. Tillverkare och operatörer kan därför erbjuda sina kunder en ny typ av handburna enheter och tjänster som kan utvecklas till en bråkdel av den tid och kostnader som krävs för att utveckla dagens mobiltelefoner eller allt-i-en enheter. För mer information, se www.ixi.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031113BIT01200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031113BIT01200/wkr0002.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar