Valberedning för Teleca AB (publ)

Vid årsstämman den 24 april 2007 beslöts att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2007, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de fyra då röstmässigt största aktieägarna i bolaget.

Till valberedning har nu utsetts:

Danir AB, representerad av Telecas ordförande Dan Olofsson
Adelphi Capital, representerad av Magnus Högström
Konstantin Caliacmanis
Pictet & Cie, representerad av Oliver Knobloch
Didner & Gerge Aktiefond, representerad av Henrik Didner

Valberedningens mandat är att bereda och lägga fram förslag avseende: Val av styrelseordförande, Val av övriga ledamöter i styrelsen, Styrelsearvode till ordförande, Styrelsearvode till övriga ledamöter samt Eventuell ersättning för utskottsarbete.

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Dan Olofsson, valberedningens ordförande dan.olofsson@danir.com
Mattias Stenberg IR ansvarig tel: +46 (0) 70 611 96 16

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Prenumerera

Dokument & länkar