Arbetslivsresurs vässar IT-driften med TeleComputing

Stockholm den 28 mars 2012 – Arbetslivsresurs, ledande inom organisationsutveckling, omställning och rehabilitering i Sverige, har efter en upphandling valt TeleComputing som helhetsleverantör av företagets IT-drift. Avtalet löper över tre år och är värt cirka 10 miljoner kronor.

Arbetslivsresurs är ledande på att skapa hållbara och framgångsrika organisationer genom att utveckla människor. Företaget finns på över 40 orter i landet och har 200 anställda.

IT-driften har varit outsourcad i flera år, men Arbetslivsresurs beslöt i höstas att försöka hitta en leverantör som också kan fungera som en IT-partner och hjälpa till att utveckla IT utifrån verksamhetens behov. I upphandlingen deltog en handfull aktörer.

- TeleComputing stod ut som överlägsna på alla våra kravspecifikationer. Vi har valt att inte själva vara specialister på IT-frågor, men däremot behöver vi det allra vassaste IT-stödet. Våra konsulter befinner sig ständigt ute på uppdrag, på lokalkontoren, på resa eller ute hos kunder. De måste alltid vara tillgängliga, kunna jobba mobilt med tillgång till systemen och få snabb hjälp om något strular, säger Björn Petersson, administrativ chef för Arbetslivsresurs.  

TeleComputing ansvarar i dag för all IT-drift och fungerar som Arbetslivsresurs IT-avdelning och tillhandahåller bland annat servrar, lagring, nätverk och helpdesk samt drift av verksamhetssystemen och användarnas datorer, däribland virtuella klienter.    

Nyligen genomfördes migreringen från Arbetslivsresurs gamla miljö till TeleComputings plattform TCON och samtidigt skedde en uppgradering till Office 2010 och Windows 7. Övergången gick smidigt med få driftstörningar och en rad förbättringar har redan realiserats, konstaterar Björn Petersson.

Nästa steg är att byta ut medarbetarnas bärbara datorer och fullt ut aktivera funktioner för mobilitet och virtualisering. Det innebär att personalen kommer att få åtkomst till system och applikationer betydligt enklare och snabbare.

- Det här är ett spännande uppdrag som vi ser fram emot att utveckla. Arbetslivsresurs har stora behov av mobilitet, varje konsult är nästan som ett eget kontor och vår plattform är skräddarsydd för ett flexibelt arbetssätt, säger Johan Wernberg, VD för TeleComputing.

För mer information, kontakta:

TeleComputing Sweden AB: Johan Wernberg, VD, tel: 0733-55 09 36, e-post: johan.wernberg@telecomputing.se 

Arbetslivsresurs: Björn Petersson, administrativ chef, tel: 08-508 941 03, e-post: bjorn.petersson@arbetslivsresurs.se

Om TeleComputing
TeleComputingkoncernen är en snabbväxande leverantör av kompletta IT-tjänster på den nordiska SMB-marknaden. TeleComputing levererar marknadsledande och miljövänliga lösningar inom IT-drift, outsourcing, IT OnDemand och tillhörande SaaS-tjänster (Software as a Service). TeleComputing har i dag en av de största plattformarna för Citrix och VMware i Norden. Dotterbolaget Kentor är systemintegratörer som erbjuder kvalificerade bransch- och verksamhetsspecialister, systemutveckling samt IT-rådgivning. Koncernen har 750 anställda på 7 orter i 3 länder och ca 800 företagskunder i Norden. För mer information se www.telecomputing.se (http://www.telecomputing.se/)

Om Arbetslivsresurs
Arbetslivsresurs är en HR-partner inom organisationsutveckling, omställning och rehabilitering som årligen stödjer tusentals personer i att identifiera sina styrkor och möjligheter. Kunderna finns inom privata och offentliga företag och organisationer. Genom att utveckla människor utvecklar Arbetslivsresurs organisationer. Det leder till resultat, både mänskliga och ekonomiska, och bidrar till ett friskare arbetsliv. Arbetslivsresurs är etablerat på över 40 orter i Sverige och är en del av Aktrivakoncernen. Läs mer på www.arbetslivsresurs.se 

Taggar:

Om oss

TeleComputing är en av Nordens ledande specialister på molntjänster. Vi har levererat marknadsledande och miljövänliga IT-lösningar till små och mellanstora företag och organisationer i Norden under nästan 20 år. Koncernen har ca 1 000 medarbetare på 7 orter i 3 länder, varav mer än hälften finns i Sverige, samt upp emot 1 300 kunder.