Kentor tilldelas stort ramavtal för it-tjänster av SKL Kommentus Inköpscentral

I en av landets största it-konsultupphandlingar har Kentor vunnit tilldelning i SKL Kommentus Inköpscentral ramavtal. Upphandlingen är en av de viktigaste inom offentlig sektor och berör kommuner och landstingsregioner i hela landet.

Upphandlingen avser it-konsulttjänster inom sex olika områden som sträcker sig från arkitektur, systemutveckling och förvaltning till verksamhetsutveckling och strategi. Kentor har fått tilldelning i samtliga områden i hela landet.

”Vi arbetar redan idag med en rad kommuner och landsting, från Malmö Stad i söder till Västerbottens läns landsting i norr. Med det nya avtalet kan vi stärka vår närvaro ytterligare inom offentlig sektor och bidra med utveckling av både verksamhet och it-lösningar.” säger Anders Uddenberg, sälj- och marknadschef på Kentor.

I en mycket omfattande upphandling har Kentor kunnat konkurrera med kompetens och bra erbjudande. Företaget verkar sedan många år tillbaka inom vård och omsorg, tandvård, skola och kultur med erfarenhet kring offentliga sektorns utmaningar och förutsättningar.

Avtalet gäller två år med möjlighet till förlängning på ytterligare två, och väntas omsätta flera hundra miljoner kronor årligen.

Anders Uddenberg
Sälj och marknadschef

Anders.Uddenberg@kentor.se
Telefon: 0708-96 50 24

Om Kentor
Kentor är ett IT-konsultbolag som levererar affärskritiska IT-lösningar till stora och medelstora företag och organisationer inom privat och offentlig sektor. Sedan 2007 är Kentor ett bolag inom TeleComputing-koncernen. Kentor har idag 270 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg, St. Petersburg och Oslo. www.kentor.se

Om oss

TeleComputing är en av Nordens ledande specialister på molntjänster. Vi har levererat marknadsledande och miljövänliga IT-lösningar till små och mellanstora företag och organisationer i Norden under nästan 20 år. Koncernen har ca 1 000 medarbetare på 7 orter i 3 länder, varav mer än hälften finns i Sverige, samt upp emot 1 300 kunder.