Sveriges Kommuner och Landsting väljer TeleComputing för helhetsdrift av sina IT-tjänster

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) väljer TeleComputing som helhetsleverantör av sin IT-drift. Avtalet sträcker sig över fem år och innebär även att SKL väljer TeleComputings standardtjänst Managed Client för ”Arbetsplats som tjänst”.

Arbetsplats som tjänst är en option i Kammarkollegiets ramavtal och blir ett allt vanligare sätt för organisationer att renodla sin verksamhet och säkerställa att man har en modern och fungerande IT-miljö utan att ha en egen IT-avdelning. 

SKL har haft ett avtal om helhetsdrift via detta ramavtal med TeleComputing sedan 2012. Nu har TeleComputing vunnit det nya avropet från ramavtalet gällande helhetsdrift och kommer därför även leverera sin standardtjänst för klienthantering, Managed Client. Det innebär att TeleComputing tar det totala ansvaret för SKL:s infrastruktur och datorer vilket bland annat inkluderar server- och applikationsdrift, kommunikationstjänster och all löpande hantering av medarbetarnas IT-verktyg.

– Vi har haft ett långt samarbete med TeleComputing och väljer nu också att lägga all hantering av våra IT-arbetsplatser för våra 800 anställda hos dem, säger Jörgen Sandström, IT-chef på SKL. TeleComputing har visat att de har flexibilitet att följa med vår organisation i dess utveckling och det är helt avgörande för vår verksamhet.

TeleComputing arbetar proaktivt med att stämma av kundens behov och utveckling. Detta är en av faktorerna som gjort att SKL nu väljer TeleComputing som leverantör av Arbetsplats som tjänst.

– SKL är en mångårig kund hos oss och det är jätteroligt att få hjälpa dem med deras IT-miljö, säger Urban Berlinde, vd TeleComputing. Vår standardtjänst Managed Client är specialanpassad för att hantera en modern organisations personliga IT-arbetsplatser på ett så effektivt sätt som möjligt.

För mer information, kontakta:
Urban Berlinde, vd TeleComputing Sweden AB.

 e-post: urban.berlinde@telecomputing.se tel: +46 708 965 027

Om TeleComputing
TeleComputing-koncernen är en snabbväxande leverantör av kompletta IT-tjänster på den nordiska SMB-marknaden. TeleComputing levererar marknadsledande och miljövänliga lösningar inom IT-drift, outsourcing, IT OnDemand, molntjänster och SaaS-tjänster (Software as a Service). Dotterbolaget Kentor är systemintegratörer som erbjuder kvalificerade bransch- och verksamhetsspecialister, systemutveckling samt IT-rådgivning. Koncernen har över 1 000 anställda på 9 orter i 4 länder och ca 1 300 företagskunder i Norden. TeleComputing är certifierade enligt såväl ISO9001:2008 (kvalitet), ISO 27001 (informationssäkerhet) som ISO14001 (miljö). För mer information se www.telecomputing.se

Taggar:

Om oss

TeleComputing är en av Nordens ledande specialister på molntjänster. Vi har levererat marknadsledande och miljövänliga IT-lösningar till små och mellanstora företag och organisationer i Norden under nästan 20 år. Koncernen har ca 1 000 medarbetare på 7 orter i 3 länder, varav mer än hälften finns i Sverige, samt upp emot 1 300 kunder.

Prenumerera