TeleComputing får IBM Advanced Level Business Partner-status

TeleComputing, meddelar idag att man har uppnått IBM Advanced Level Business Partner-status med huvudfokus inom området WebSphere. För att certifieras som en IBM Advanced Level Business Partner krävs omfattande kompetens inom både teknik och försäljning. Certifieringen är ett viktigt steg i TeleComputings strategi att långsiktigt växa inom det nystartade området ICC – Integration Competence Center - som kommer att leverera ett helhetsåtagande inom integration med bland annat kvalificerade förvaltningstjänster till koncernens bolag och kunder.

IBM Advanced Business Partner certifiering ges till företag som har kunnat uppvisa dokumenterat hög kompetens och försäljningsexpertis kring IBM:s middlewarelösningar. Med detta erkännande, får TeleComputing ta del av IBM PartnerWorld-programmet som ger tillgång till produktutveckling, marknadsstöd och specialistkompetens inom berörda områden.

I somras startade TeleComputing ett ICC – Integration Competence Center som i ett första läge är bemannat med 10 nyrekryterade konsulter med unik kompetens inom bl a IBM:s Middlewarelösningar och systemintegration.

– I kombination med IBMs globala organisation och vår kunskap inom middleware är vi redo för fortsatt tillväxt i att tillhandahålla effektiva tekniska förvaltningslösningar inom drift och integration, säger Johan Wernberg.

– TeleComputing ICC kommer att fokusera på informations- och systemintegration, förvaltning och drift. Vi är glada att TeleComputings ledande kompetens inom dessa områden nu är erkänd också av IBM. Vår satsning på ICC innebär att vi har breddat vårt utbud och vår kompetens inom kvalificerad systemförvaltning och drift i koncernen. Vi ser en stor tillväxtpotential framöver, avslutar Johan Wernberg, VD på TeleComputing Sweden AB.För mer information, kontakta:
TeleComputing Sweden AB: Johan Wernberg, VD, tel: 0733 - 550 936

Om oss

TeleComputing är en av Nordens ledande specialister på molntjänster. Vi har levererat marknadsledande och miljövänliga IT-lösningar till små och mellanstora företag och organisationer i Norden under nästan 20 år. Koncernen har ca 1 000 medarbetare på 7 orter i 3 länder, varav mer än hälften finns i Sverige, samt upp emot 1 300 kunder.

Prenumerera

Dokument & länkar