TeleComputing fördubblar sin satsning i Rogaland

TeleComputing köper Alcom AS som ligger i Bryne och ökar sitt fokus i Rogaland (Stavanger-området) betydligt. Genom uppköpet kommer TeleComputing att ha totalt cirka 330 anställda i Norge, varav 75 personer i regionen Rogaland.

TeleComputing har sedan tidigare en stor och bred kundbas i de flesta branscher i regionen och sköter den dagliga IT-driften för kända företag som Risa, T. Stangeland, Figgjo, Songa Offshore, Dolphin Drilling, Fabricom och VNG. I och med uppköpet av Alcom ökar kundbasen avsevärt genom avtal med bland annat Aarbakke, Ocean Rig, Harris CapRock, Sparebank 1 SR Bank, Lyse, Kverneland Group, Fluid Control, Weatherford och Seabrokers. Dessutom tillför företaget intressanta lösningar och expertis inom datakommunikation, samarbetslösningar och telefoni. Det är lösningar där TeleComputing ser en stor potential för befintliga och framtida kunder.

Alcom stärker TeleComputings redan starka ställning i segmentet sjöfart, olja och gas, samt ökar TeleComputings närvaro i en intressant näringslivsregion som består av företag i de flesta branscher. TeleComputing stärker Alcom genom att tillhandahålla expertkompetens, finansiella resurser, stordriftsfördelar samt gedigen erfarenhet av IT-drift och tjänsteleverans.

Genom uppköpet av Alcom blir TeleComputing en av de största IT-aktörerna i Rogaland och kommer att vara väl positionerade för att leverera kompletta IT-driftslösningar till små och stora företag i de flesta branscher de kommande åren.

TeleComputing-koncernen omsätter 1,3 miljarder norska kronor efter förvärvet.

Om Alcom
Alcom AS levererar IT- och telekomlösningar till kunder i privat och offentlig sektor. Företaget grundades år 2000 och omsatte 61 miljoner norska kronor 2013. Alcom med sina cirka 40 anställda har kontor i Bryne och Stavanger. Mer information finns på www.alcom.as

För mer information, kontakta:
TeleComputing AS: Sven Tore Kaasa, CEO, telefon: 47 92 25 00 19

Om TeleComputing
TeleComputing-koncernen är en snabbväxande leverantör av kompletta IT-tjänster på den nordiska SMB-marknaden. TeleComputing levererar marknadsledande och miljövänliga lösningar inom IT-drift, outsourcing, IT OnDemand och tillhörande SaaS-tjänster (Software as a Service). Dotterbolaget Kentor är systemintegratörer som erbjuder kvalificerade bransch- och verksamhetsspecialister, systemutveckling samt IT-rådgivning. Koncernen har 700 anställda på 7 orter i 3 länder och ca 800 företagskunder i Norden. TeleComputing är certifierade enligt såväl ISO9001:2008 (kvalitet) som ISO14001 (miljö). För mer information se http://www.telecomputing.se/

Om oss

TeleComputing är en av Nordens ledande specialister på molntjänster. Vi har levererat marknadsledande och miljövänliga IT-lösningar till små och mellanstora företag och organisationer i Norden under nästan 20 år. Koncernen har ca 1 000 medarbetare på 7 orter i 3 länder, varav mer än hälften finns i Sverige, samt upp emot 1 300 kunder.