TeleComputing ingår 5 årigt IT-avtal med KAEFER

KAEFER IKM och KAEFER CONSTRUCTION förlänger och utökar samarbetet kring med TeleComputing i ytterligare 5 år. Avtalet innebär att TeleComputing får ansvaret för leverans av IT-drift och tillhörande IT-tjänster. Avtalsvärdet beräknas till ca 14 Mkr.

IT har länge varit en viktig stödfunktion för Kaefer. Samarbetet med TeleComputing började redan 2004 och har sedan dess ökat i omfattning. Genom att outsourca IT-funktionen har Kaefer IKM och Kaefer CONSTRUCTION uppnås ökad effektivitet och inte minst mer förutsägbara IT-kostnader ner på användarnivå. Betalningsmodell baseras på en kostnad per funktion och användare varje månad.

– Vi har kört en upphandlingsprocess där lösning, expertis och kommersiella villkor undersöktes. TeleComputings erfarenheter av våra lösningar och konkurrenskraftiga villkor var till slut avgörande. Förlängning av vårt avtal med TeleComputing garanterar fortsatt effektivitet i IT-verksamheten, säger Anna Mari Kristiansen Priesner, chef för ekonomi och administration i KAEFER IKM.

År 1918 etablerade den tyska Carl Kaefer ett företag som specialiserade sig på material- och isolerings- tjänster till varvsindustrin. Företaget växte snabbt och expanderat till nya marknader. Idag, 90 år senare, är KAEFER en av världens ledande oberoende företag inom isoleringsteknik. Bolaget är etablerat i mer än 40 länder och en omsättning på nära en miljard euro varje år.

– Vi märker att fler och fler företag behöver bättre och mer flexibla IT-lösningar på en konkurrensutsatt marknad. Tillgången till IT – oavsett tid, plats har blivit viktigare än någonsin. Många företag vill nyttja vår kompetens och unika plattform i kombination med egna resurser. Att KAEFER valt TeleComputing för att uppnå detta, ser vi som ett fint erkännande av vår kompetens och erfarenhet, säger Sven Tore Kaasa, VD. TeleComputing Norway.

Taggar:

Om oss

TeleComputing är en av Nordens ledande specialister på molntjänster. Vi har levererat marknadsledande och miljövänliga IT-lösningar till små och mellanstora företag och organisationer i Norden under nästan 20 år. Koncernen har ca 1 000 medarbetare på 7 orter i 3 länder, varav mer än hälften finns i Sverige, samt upp emot 1 300 kunder.

Prenumerera