TeleComputing ingår avtal med AGR Petroleum Services

TeleComputing har ingått ett IT-outsourcing avtal med AGR Petroleum Services. Avtalet innebär att TeleComputing får ansvaret för företagets IT-drift och andra IT-relaterade tjänster i Norge, inklusive TeleComputings koncept för fjärrstyrd drift av lokal utrustning, Managed Client. Avtalet är på 5 år och har ett förväntad kontraktsvärde på ca 24 Mkr.

AGR Group är en totalleverantör av teknologi- och tjänster till olje- och gasindustrin. Petroleum Services, som är ett av gruppens tre affärsområden, både planlägger och leder framtida borrning för flera företag. Tidigare i år beslutade styrelsen i AGR Group att starta en process för att skilja ut Petroleum Services divisionen i ett eget börsnoterat bolag. En notering väntas kunna ske i slutet av 2008.

– Flexibla och säkra IT-lösningar utgör ett viktigt stöd i samband med genomförandet av våra expansiva planer. Vi behövde en IT-partner med lång erfarenhet och relevant IT-kompetens som kan säkerställa våra IT-behov oavsett om detta sker i Sverige eller utomlands. Därför föll valet på TeleComputing, säger Svein Sollund, Chief Financial Officer (CFO) i AGR Group.

Företaget har ca 700 medarbetare på 14 kontor i Norge, Storbritannien, USA, Kanada, Dubai, Kazakstan, Ryssland och Australien.

– Vi ser det som ett mycket fint erkännande av vår expertis och erfarenhet som AGR har valt oss som IT-partner för sin Petroleum Services verksamhet. Genom detta avtal stärker TeleComputing sin ställning som IT-driftleverantör till Shipping/Offshore sektorn, ett område där vi har ökat vår satsning det senaste året, säger André P. Løvestam, VD för TeleComputing.

Om oss

TeleComputing är en av Nordens ledande specialister på molntjänster. Vi har levererat marknadsledande och miljövänliga IT-lösningar till små och mellanstora företag och organisationer i Norden under nästan 20 år. Koncernen har ca 1 000 medarbetare på 7 orter i 3 länder, varav mer än hälften finns i Sverige, samt upp emot 1 300 kunder.

Prenumerera