TeleComputing ingår IT-driftavtal med Reitan-koncernen

TeleComputing har ingått ett ramavtal med Reitan-koncernen för leverans av IT-driftjänster, vilket omfattar datacenter, hårdvara, infrastruktur och programvara. Avtalet har ett estimerat ordervärde på 30 miljoner NOK.

- Reitan-koncernen har en omsättning på 60 miljarder norska kronor och består av fyra olika områden, var och en med särskilda krav på flexibla, stora och innovativa IT-lösningar. Vi ville ha en leverantör som kunde leverera infrastrukturtjänster med hög kvalitet och som med minsta möjliga förutsättningar och undantag skulle stödja våra applikationer. Ramavtalet gäller för alla företag inom Reitan-koncernen och kommer först att användas av REMA 1000, REMA Distribusjon och Gladengen Drift. Varje företag i Reitan-koncernen kan ta del av ramavtalet genom att skriva egna avtal. Vi ser fram emot ett gott samarbete med TeleComputing i framtiden, säger Steinar Forshaug, IT-chef på REMA 1000.

Driftleveransen omfattar bland annat drift och övervakning av befintlig serverplattform, ny central driftmiljö levererad som en "Infrastructure as a Service" -tjänst samt drift och övervakning av nätverksinfrastrukturen.

- Detta avtal är ännu en bekräftelse på att våra flexibla och skalbara IT-lösningar är attraktiva för företag som inte har IT-drift som sin kärnverksamhet. Reitan-koncernen är en erkänd aktör som är tydliga med hur IT ska användas för att på bästa sätt stödja kärnverksamheten. Vi är ödmjuka inför det förtroende Reitan-koncernen har visat oss genom avtalet och kommer att göra vårt yttersta för att uppfylla de förväntningar som ställs på oss, säger Sven Tore Kaasa, CEO i TeleComputing AS.

 

Om TeleComputing
TeleComputingkoncernen är en snabbväxande leverantör av kompletta IT-tjänster på den nordiska SMB-marknaden. TeleComputing levererar marknadsledande och miljövänliga lösningar inom IT-drift, outsourcing, IT OnDemand och tillhörande SaaS-tjänster (Software as a Service). Dotterbolaget Kentor är systemintegratörer som erbjuder kvalificerade bransch- och verksamhetsspecialister, systemutveckling samt IT-rådgivning. Koncernen har 750 anställda på 7 orter i 3 länder och ca 800 företagskunder i Norden. För mer information se www.telecomputing.se.

Om Reitan-koncernen
Reitan-koncernen består av fyra områden: REMA 1000, Reitan Servicehandel, Reitan Eiendom och Uno-X gruppen. Reitan-koncernen har i tillägg även dottersällskapet Spaceworld och en ägarandel på 15,4 procent i Axfood. Reitan-koncernens vision är att bli kända som Skandinaviens mest värderingsstyrda koncern. Reitan-koncernen omsatte i 2010 (inklusive franchiseomsättning) 59 miljarder norska kronor, sysselsatte 27.500 medarbetare i Skandinavien och Lettland, och är därmed bland de tio största koncernerna i Norge. För mer information: www.reitangruppen.no.

Taggar:

Om oss

TeleComputing är en av Nordens ledande specialister på molntjänster. Vi har levererat marknadsledande och miljövänliga IT-lösningar till små och mellanstora företag och organisationer i Norden under nästan 20 år. Koncernen har ca 1 000 medarbetare på 7 orter i 3 länder, varav mer än hälften finns i Sverige, samt upp emot 1 300 kunder.