TeleComputing ingår omfattande IT-outsourcing avtal med Metria

Metria AB, tidigare en del av Lantmäteriet, har valt TeleComputing som leverantör för all sin IT-drift. Avtalet innebär att TeleComputing får ansvar för IT-drift för Metrias ca 325 anställda och innehåller leverans av gemensamma centrala tjänster, arbetsplatser och servicedesk. Avtalet är treårigt med möjlighet till förlängning.

- Då vi nu bolagiseras ville vi ha en rikstäckande outsourcingleverantör som kan tillgodose vårt behov av IT. Valet föll på TeleComputing som vi anser uppfyller alla våra krav på säker, stabil och flexibel IT-drift. I TeleComputing har vi också en partner som kan erbjuda framtida utvecklingsmöjligheter för vår IT, säger Johan Larsson, IT-chef på Metria.

Metria är Sveriges ledande konsultföretag inom geografisk information och erbjuder tjänster som hjälper kunder att samla in, förädla och använda geodata så effektivt som möjligt i sin verksamhet. Alla de stora bankerna i Sverige hämtar data från Metria. Bank- och försäkringskunderna uppskattar inte minst den unika kunskapen om Fastighetsregistret. Metria har varit med så länge som det har gått att hämta informationen digitalt, det vill säga redan på 1970-talet.

- Vi är mycket stolta över att Metria har valt oss som deras IT-driftpartner och ser detta som en bekräftelse på att våra lösningar uppfyller kunders krav på kostnadseffektivitet, tillgänglighet, flexibilitet och säkerhet. Vi kommer att göra vårt yttersta för att infria de förväntningar som Metria kommer att ställa på oss, säger Johan Wernberg, VD på TeleComputing Sweden AB.

För mer information, kontakta:
TeleComputing Sweden AB: Johan Wernberg, VD, tel: 0733 - 550 936
Metria AB: Johan Larsson, IT-chef, tel: 010-1218121

Om TeleComputing
TeleComputingkoncernen är en snabbväxande leverantör av kompletta IT-tjänster på den nordiska SMB-marknaden. TeleComputing levererar marknadsledande och miljövänliga lösningar inom IT-drift, outsourcing, IT OnDemand och tillhörande SaaS-tjänster (Software as a Service). Dotterbolaget Kentor är systemintegratörer som erbjuder kvalificerade bransch- och verksamhetsspecialister, systemutveckling samt IT-rådgivning. Koncernen har 750 anställda på 7 orter i 3 länder och ca 800 företagskunder i Norden. För mer information se www.telecomputing.se

Om Metria
Metria har omkring 300 medarbetare på 35 orter runt om i Sverige och omsätter ca 500 miljoner kronor. De största kunderna finns främst inom offentlig sektor, bank & försäkring, skog och energi & telekom. Huvudkontoret ligger i Gävle. Bland medarbetarna finns exempelvis ingenjörer, jägmästare, tekniker och biologer. Metria har specialister inom bland annat geodata, geodesi, fjärranalys och GIS-utveckling. För mer information se www.metria.se.

Taggar:

Om oss

TeleComputing är en av Nordens ledande specialister på molntjänster. Vi har levererat marknadsledande och miljövänliga IT-lösningar till små och mellanstora företag och organisationer i Norden under nästan 20 år. Koncernen har ca 1 000 medarbetare på 7 orter i 3 länder, varav mer än hälften finns i Sverige, samt upp emot 1 300 kunder.