TeleComputing miljöcertifierade enligt ISO 14001

TeleComputing, en ledande leverantör av kompletta moln- och outsourcingtjänster till SMB-marknaden i Norden, har erhållit ett gemensamt miljöcertifikat enligt standarden för ISO 14001. Certifikatet är ett formellt kvitto på att bolaget uppfyller de miljökrav som ställs från omvärlden.

– Våra kunder, leverantörer och samarbetspartners ska känna sig trygga med att TeleComputing alltid tar största möjliga miljöhänsyn. Certifikatet blir ett kvitto på att vi har ett fungerande miljöledningssystem i vår organisation och är ett konkret verktyg för ett effektivt och långsiktigt miljöarbete, säger Johan Wernberg, VD för TeleComputing Sweden AB.

ISO 14001 är en internationell standard för certifiering av miljöledningssystem i företag och andra organisationer. Certifikatet utfärdas av ett externt certifieringsorgan, som regelbundet granskar att organisationen arbetar med miljöfrågorna enligt de krav som ingår i standarden. För certifieringen av TeleComputing har certifieringsorganet Det Norske Veritas anlitats.

För mer information, kontakta:
TeleComputing Sweden AB:  Johan Wernberg, VD, telefon +46 733 55 09 36

Om TeleComputing
TeleComputing är en ledande leverantör av molntjänster, centraliserade IT OnDemand-lösningar, outsourcing och consulting på den nordiska SMB-marknaden. Dotterbolaget Kentor är systemintegratörer som erbjuder kvalificerade bransch- och verksamhetsspecialister, systemutveckling och IT-rådgivning. TeleComputing-koncernen har 700 anställda på 7 orter i 3 länder och 800 företagskunder i Norden. Mer information: www.telecomputing.se.

Taggar:

Om oss

TeleComputing är en av Nordens ledande specialister på molntjänster. Vi har levererat marknadsledande och miljövänliga IT-lösningar till små och mellanstora företag och organisationer i Norden under nästan 20 år. Koncernen har ca 1 000 medarbetare på 7 orter i 3 länder, varav mer än hälften finns i Sverige, samt upp emot 1 300 kunder.

Prenumerera