Veolia Transport tecknar avtal med TeleComputing

Veolia Transport har outsourcat sin IT-support till TeleComputing. Det avtal som har tecknats innebär att TeleComputing levererar en central service desk med ansvar för alla IT-relaterade supportärenden för Veolias anställda i Sverige. Genom samarbetet vill Veolia höja kvaliteten och tillgängligheten på sina tjänster internt. Avtalet är tecknat på 3 år och ordervärdet beräknas initialt uppgå till 4,5 Mkr.

Veolia Transport har idag 7 500 medarbetare i Sverige och varje dag åker cirka 1,8 miljoner resenärer med Veolia Transport runt om i landet. Veolia Transport har bedrivit persontrafik världen över sedan 1911 och finns idag i ett 30-tal länder.

Avtalet innebär att TeleComputing övertar ansvaret för att leverera en central service desk dit alla användare kan vända sig alla IT-relaterade frågor (SPOC – Single Point Of Contact).

– Detta är en del av Veolias best-sourcing strategi där vi ser över våra stödfunktioner. Det handlar inte bara om kostnadseffektivitet utan också om att öka kvalitet och tillgänglighet för medarbetaren genom en skräddarsydd tjänsteleverens med uppdaterade stödsystem. TeleComputing kunde uppvisa den kunskap, erfarenhet och flexibilitet som vi sökte, säger Edvard Brinck, IT-chef på Veolia Transport Sverige ABFör mer information, kontakta:
TeleComputing Sweden AB: Johan Wernberg, VD, tel: 0733 - 550 936
Veolia Transport Edvard Brinck, IT-chef, tel: 08- Tel 08-629 51 02

Om oss

TeleComputing är en av Nordens ledande specialister på molntjänster. Vi har levererat marknadsledande och miljövänliga IT-lösningar till små och mellanstora företag och organisationer i Norden under nästan 20 år. Koncernen har ca 1 000 medarbetare på 7 orter i 3 länder, varav mer än hälften finns i Sverige, samt upp emot 1 300 kunder.

Prenumerera

Dokument & länkar